Dokument & lagar (247 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:24 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet Ulric Långberg, branschansvarig, och kommunikationschef Erika Svanström från Sveriges Åkeriföretag samt

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-03-01 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Punktskatter SkU18 Justering Motioner Föredragande: Winter 4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv

2016-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om elvägar Peter Georén, föreståndare KTH-ITRL, Hanna Zetterberg, kommunikationsansvarig KTH-ITRL, Björn Hasselgren, senior forskare Trafikverket/KTH, Sofia Lundberg,

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Uppvaktning Lantbrukarnas Riksförbund LRF representerat av Urban Rydin, skatteansvarig angående skattefrågor som påverkar jord- och skogsbruk 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. En ny tullag SkU21 Justering Prop. 2015/16:79 och motioner Föredragande: Åkerrén 4. Överlämnande av motion Fråga om överlämnande

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:21 2. Överlämnande av motionsyrkanden Fråga om överlämnande till skatteutskottet av motion 2015/16:2124 MP yrkandena 4 och

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Punktskatter SkU18 Beredning Motioner Föredragande: Winter 4. Mervärdesskatt SkU19 Beredning Motioner Föredragande: Wallin 5.

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-11 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-11 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Riksrevisionens rapport Arktiska rådet vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar UU11 Justering Skr. 2015/16:34 och motioner PM från Miljö- och energidepartementet

2016-02-11 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201602091100 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Claes Lundgren, Finansdepartementet 2. Meddelande från kommissionen

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-09 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-09 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sverigeförhandlingen Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman informerar om Sverigeförhandlingen 2. Justering av protokoll Justering av

2016-02-09 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Information i fråga om Storbritanniens förhållande till EU Information tillsammans med Konstitutionsutskottet Statssekreterare Hans Dahlgren KansliPM 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Torsdagen den 11 februari kl. 09:30

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Tjänstemannainformation om arbetet inom EU med transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap 2. Justering av protokoll Justering

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Justering Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201602040930 Torsdag 2016-02-04 kl. 09:30

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Torsdag 2016-02-04 kl. 09:30 Plats: RÖ5-

2016-02-04 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Kommissionens arbetsprogram 2016 UU4 Justering Brev från kommissionen Kommissionens arbetsprogram Faktapromemoria 2015/16:FPM16 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Tjänstemannainformation om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap 2. Justering av protokoll Justering av

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:17 2. Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar TU8 Justering Prop. 2015/16:64 och motion Föredragande: MH 3. Övriga frågor

2016-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster SkU15 Beredning Prop. 2015/16:51 och motion Föredragande: Wallin 4. Punktskattehöjningar

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Regeringens arbete med SRHR-frågor Information Statssekreterare Ulrika Modéer Underlag om SRHR 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:17, protokoll 2015/16:18 och besöksprotokoll

2016-01-26 11:00:00