Dokument & lagar (247 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby informerar om aktuella it- och postfrågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:8 3. Postfrågor

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Utkast till rådsslutsatser angående skattebaserosion och vinstöverföring BEPS i ett EU-sammanhang

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Justering Proposition 2015/16:1 och motioner Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU1 Föredragande: Sara Ehrenberg 2. Justering

2015-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sveriges Bussföretag, Nobina Sverige AB, Volvo Bussar AB och K2 Nationellt kunskapscentrum Företrädare för Sveriges Bussföretag, Nobina Sverige AB, Volvo Bussar AB

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt SkU7 Justering Prop. 2015/16:14

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillhavsområdet efter 2020 UU6 Justering Förslag till utlåtande 2015/16:UU6

2015-11-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-12 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-12 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer UU7 Justering Skrivelse 2014/15:92 Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU7 Föredragande: Britt-Marie

2015-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet och Trafikverket Infrastrukturminister Anna Johansson från Näringsdepartementet och generaldirektör Lena Erixon från Trafikverket informerar om

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU4y Justering Föredragande: Brynolf 4. Informationsutbytesavtal

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:5 2. Senarelagt införande av redovisningscentraler TU4 Justering Prop. 2015/16:16 Föredragande: CF 3. Godkännande och marknadskontroll

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson och finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Information Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, Sida 2. Kl. 10.30 Utrikesförvaltningen Information Kabinettssekreterare Annika Söder,

2015-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Utrikesförvaltningen UU1y Justering Förslag till yttrande 2015/16:UU1y Föredragande: Sara Ehrenberg 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:6 Besöksprotokoll 2015/16:1 Besöksprotokoll

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:4 2. Ändring i lagen om vägtrafikregister TU3 Justering Prop. 2014/15:143 Föredragande: MH 3. Godkännande och marknadskontroll

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201510221230 Torsdag 2015-10-22 kl. 12:30

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-10-22 kl. 12:30 Plats:

2015-10-22 12:30:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-22 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:3 2. Ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1y Justering av yttrande till finansutskottet Föredragande: MR 3. Senarelagt

2015-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor SkU4 Justering Prop. 2014/15:131 och motion Föredragande: Åkerrén

2015-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-10-22 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer Information från Riksrevisionen 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:5 3. Internationella klimatfrågor

2015-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201510201115 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:15

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-10-20 kl. 11:15 Plats: RÖ5-

2015-10-20 11:15:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:4 2. Kl. 11:00 UD:s ekonomi och utrikesförvaltningen Information Kabinettssekreterare Annika Söder, UD 3. Utgiftsområde 5, anslag 1:2

2015-10-20 11:00:00