Dokument & lagar (255 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:18 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Regeringens skrivelse om exportstrategin Information Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet Skrivelse 2105/16:48 Skrivelse 2015/16:69 2. Regeringens

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. J ärnvägsutredningens slutbetänkande Utredare Gunnar Alexandersson informerar om järnvägsutredningens slutbetänkande 2. Inkomna skrivelser 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2016-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-14 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 UU9 Justering Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU9 Föredragande: Lars Wikman 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:15 och

2016-01-14 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2015-12-17 08:30 Plats: RÖ 5-30 1. Svenskt stöd till Frankrike enligt artikel 42.7 fördraget om Europeiska unionen Information tillsammans med Försvarsutskottet Försvarsminister Peter Hultqvist Utrikesminister

2015-12-17 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Måndag 2015-12-14 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-14 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:13 2. Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Justering Prop. 2015/16:67 och motioner Föredragande: AB,

2015-12-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Fredag 2015-12-11 kl. 08:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-11 08:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:12 2. Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Fråga om yttrande till JU, beredning Prop. 2015/16:67 och

2015-12-11 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:11 2. Post och grundläggande betaltjänster TU6 Justering Motioner Föredragande: MH 3. Information m.a.a. regeringens förslag

2015-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-10 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-10 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Annika Söder, UD Kommenterad dagordning 2. Kl. 10:30 Inför allmänna rådet GAC Information om dagordningspunkt 10 Kabinettssekreterare

2015-12-10 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201512081130 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:30

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-12-08 kl. 11:30 Plats: RÖ5-

2015-12-08 11:30:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Översyn av den europeiska grannskapspolitiken ENP UU5 Justering Förslag till utlåtande 2015/16:UU5 Föredragande: Fredrik Kirst 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:13

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tågoperatörerna Företrädare från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tågoperatörerna informerar viktigare

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-03 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-03 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering Proposition 2015/16:1 och motioner Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU2 Föredragande: Britt-Marie Hartvig 2.

2015-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering Proposition 2015/16:1 och motioner Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU2 Föredragande: Britt-Marie Hartvig 2.

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-12-01 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 10 december 2. Information

2015-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby informerar om aktuella it- och postfrågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:8 3. Postfrågor

2015-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-26 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Justering Proposition 2015/16:1 och motioner Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU1 Föredragande: Sara Ehrenberg 2. Justering

2015-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sveriges Bussföretag, Nobina Sverige AB, Volvo Bussar AB och K2 Nationellt kunskapscentrum Företrädare för Sveriges Bussföretag, Nobina Sverige AB, Volvo Bussar AB

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillhavsområdet efter 2020 UU6 Justering Förslag till utlåtande 2015/16:UU6

2015-11-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-12 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-12 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer UU7 Justering Skrivelse 2014/15:92 Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU7 Föredragande: Britt-Marie

2015-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet och Trafikverket Infrastrukturminister Anna Johansson från Näringsdepartementet och generaldirektör Lena Erixon från Trafikverket informerar om

2015-11-10 11:00:00