Dokument & lagar (52 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-22 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning KU3y Justering yttrande till SkU Prop.

2012-11-22 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Aktuella EU-frågor Information Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 11.00 2. EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Överläggning Statssekreterare

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-15 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning KU3y Fortsatt beredning

2012-11-15 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Reglering av riksdagens nämnder KU9 Justering Framst. 2012/13:RS1 Föredragande: KD 5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-08 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier inom ramen för beredningen av KU1 Kl. 09.00 09.30 Statssekreterare Magnus

2012-11-08 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektören Kathrin Flossing med medarbetare Kommer kl. 11.00 Informerar om årsredovisningen 2011, riksdagens anslag 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. Sekretess vid samarbete

2012-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 5. Hanteringsordning

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. EU-förslag om stadgar

2012-10-18 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-förslag om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska stiftelser Information Statsekreterare Johan Sandberg m.fl.Statsrådsberedningen

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Sekretess för uppgifter i utländska databaser KU2 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:157 Föredragande: JJ 5. Bättre

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-20 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Möten, konferenser och inbjudningar Beslut Föredragande: KSz 4. EU-bevakning 5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag

2012-09-20 09:00:00