Dokument & lagar (94 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-03-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-03-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Information Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet

2013-03-14 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Europeisk statistik Överläggning Statsrådet Peter Norman m.fl. vid Finansdepartementet kommer kl. 11.00 KOM2012 167 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning

2013-03-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-03-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Fortsatt beredning KOM2012 373 Föredragande: TL 4. Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen

2013-03-07 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Offentlig förvaltning KU19 Beredning Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-02-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Beredning KOM2012 373 Föredragande: TL 4. Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen

2013-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Upphovsrätt och handlingsoffentlighet KU11 Justering Skr. 2012/13:54 Föredragande: KÖ 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 4. Förslag 5. Se särskild

2013-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-02-14 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-02-14 08:30 Plats: RÖ 7-08 1. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Justering Prop. 2012/13:39 och motioner Föredragande: TL 2. Europeiska politiska

2013-02-14 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Justering Prop. 2012/13:39

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-01-31 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-01-31 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Fortsatt beredning

2013-01-31 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Fortsatt beredning

2013-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-01-24 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-01-24 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Fortsatt beredning Prop. 2012/13:39

2013-01-24 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-01-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Företrädare för Justitiedepartementet kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4.

2013-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-01-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-01-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Tidigareläggning av valet till Europaparlamentet 2014 Information Statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström m.fl. vid Statsrådsberedningen kommer kl. 09.00 2. Justering

2013-01-17 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-01-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-01-15 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Justering Redogörelse 2012/13:JO1 Föredragande: ACB 5. Frågeinstituten

2013-01-15 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2012-12-18 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU8 Justering Föredragande: KÖ 5. Snabbare omval

2012-12-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2012-12-13 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2012-12-13 14:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Förteckning över inkomna skrivelser 3. Förteckning över EU-dokument 4. Se särskild

2012-12-13 14:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2012-12-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2012-12-06 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Beredning Redogörelse 2012/13:JO1 Föredragande: ACB 4. Uppföljning av 2010-års val

2012-12-06 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Årsrapporten för 2011 om förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten KU15 Fråga

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2012-11-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-11-29 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Riksdagens ombudsmän kommer kl. 09:00 Sessionsalen RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Fråga om sammansatt

2012-11-29 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Redogörelse 2011/12:RS 2 Föredragande:

2012-11-27 11:00:00