Dokument & lagar (103 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:43 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:43 Datum och tid: 2013-05-21 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. KU21 Fortsatt beredning Skr. 2012/13:75

2013-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:42 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:42 Datum och tid: 2013-05-14 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. a Information om en skrivelse från kommissionen gällande offentlighetsprincipen och det europeiska medborgarinitiativet Information Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.

2013-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:41 Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:41 Datum och tid: 2013-05-02 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Reglering av Partibidragsnämnden KU24 Justering Framst. 2012/13:RS3 Föredragande: KD 5. En ny kameraövervakningslag

2013-05-02 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:40 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40 Datum och tid: 2013-04-25 09:00 Plats: SKANDIASALEN N3-04 Obs lokalen 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Kommittéberättelsen 2013 KU23 Justering Skr. 2012/13:103 Föredragande: TL och

2013-04-25 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:39 Tisdag 2013-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:39 Datum och tid: 2013-04-23 10:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kränkande fotografering KU5y Justering Prop. 2012/13:69 jämte motioner Föredragande: KH 5. Reglering av Partibidragsnämnden

2013-04-23 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:38 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38 Datum och tid: 2013-04-18 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Kommittéberättelsen 2013 KU23 Fortsatt beredning Skr. 2012/13:103 Föredragande: TL och MM 4. Kränkande fotografering KU5y Fortsatt

2013-04-18 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:37 Tisdag 2013-04-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37 Datum och tid: 2013-04-16 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Kränkande fotografering KU5y a kl. 9.00 Svenska journalistförbundet kl. 9.15 Justitiekansler Anna Skarhed kl. 9.30 Statssekreterare Martin Valfridsson, Justitiedepartementet

2013-04-16 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-04-09 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Frågeinstituten som kontrollinstrument KU4 Justering Föredragande: PN 5. Allmänna helgdagar m.m. KU16 Justering

2013-04-09 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-03-26 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid: 2013-03-26 10:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar Föredragande: KÖ 5. Frågeinstituten som kontrollinstrument KU4 Fortsatt

2013-03-26 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-03-21 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid: 2013-03-21 08:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Allmänna helgdagar m.m. KU16 Justering Motioner Föredragande: KH 4. Vallagsfrågor m.m. KU18 Justering Motioner Föredragande:

2013-03-21 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-03-19 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Översyn av riksdagsordningen Information Kommitténs sekreteriat kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Offentlig förvaltning KU19

2013-03-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-03-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-03-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Information Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet

2013-03-14 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Europeisk statistik Överläggning Statsrådet Peter Norman m.fl. vid Finansdepartementet kommer kl. 11.00 KOM2012 167 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning

2013-03-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-03-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Fortsatt beredning KOM2012 373 Föredragande: TL 4. Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen

2013-03-07 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Offentlig förvaltning KU19 Beredning Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-02-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Beredning KOM2012 373 Föredragande: TL 4. Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen

2013-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Upphovsrätt och handlingsoffentlighet KU11 Justering Skr. 2012/13:54 Föredragande: KÖ 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 4. Förslag 5. Se särskild

2013-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-02-14 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-02-14 08:30 Plats: RÖ 7-08 1. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Justering Prop. 2012/13:39 och motioner Föredragande: TL 2. Europeiska politiska

2013-02-14 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Justering Prop. 2012/13:39

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-01-31 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-01-31 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Fortsatt beredning

2013-01-31 09:00:00