Dokument & lagar (1 462 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från it-verksamhetsstöd 3. Justering av protokoll 4. Fiskeripolitik MJU8 Beredning Motioner

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2021-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-19 10:00 Plats: RÖ 7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. It-information Supporttekniker Henrik Lundkvist, Enheten it-verksamhetsstöd, informerar om Skype 3. Justering

2021-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information med anledning av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla

2021-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-15 09:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information om systematiken i myndigheternas miljömålsredovisning till regeringen och regeringens

2020-12-15 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-10 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-10 07:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Miljöråd 17 december 2020 Överläggning och information Miljö- och klimatminister Isabella Lövin Miljödepartementet

2020-12-10 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-03 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-03 07:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 Fortsatt överläggning COM2020 562

2020-12-03 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1367/2006 av den 6 september

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Tisdag 2020-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-01 10:30 Plats: RÖ 7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:11 av den 26 november 2020 3. Information Socialförsäkringsminister

2020-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-26 09:30 Plats: RÖ7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:10 av den 24 november 2020 3. Utgiftsområde 17 Kultur,

2020-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Uppföljningsrapport resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:9 av den 17 november 2020 3. Utgiftsområde 17 Kultur,

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-19 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-19 08:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 Överläggning COM2020 562 Miljö-

2020-11-19 08:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-17 11:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:8 av den 12 november 2020 3. Rådsslutsatser om jämställdhet inom kulturen

2020-11-17 11:30:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Totalförsvaret 2021-2025 MJU4y För yttrande till försvarsutskottet Justering

2020-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-11-12 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-12 09:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:7 av den 3 november 2020 3. Information från Nämnden för hemslöjdsfrågor

2020-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Informell videokonferens mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar 16 november 2020 Överläggning och information

2020-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens arbetsprogram för 2021 MJU3y För yttrande till utrikesutskottet

2020-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Beredning Prop. 2020/21:1 och motioner Föredragande: NL och AS

2020-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 MJU1y För yttrande till finansutskottet Justering

2020-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RV2 Lektionssal 1 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:6 av den 22 oktober 2020 3. Utgiftsram för utgiftsområde

2020-11-03 11:00:00