Dokument & lagar (73 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-31 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om en ny syn på utbildning och den årliga tillväxtrapporten Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

2013-01-31 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om en rapport om forskning och innovation från Svenskt Näringsliv Tobias Kranz, chef utbildning, forskning och innovation Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk

2013-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-01-24 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-24 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 10.30 information av Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar informerar om granskningsrapporten Statens insatser inom ambulansverksamheten RiR 2012:20 2. Justering av protokoll

2013-01-24 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-22 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Mottagande av motioner 2012/13:So546 M och 2012/13:So583 yrkande 1 M från socialutskottet 5. Förskolan UbU4

2013-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-01-17 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-17 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 10.30 information från SMER 2. Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan SoU7 Justering Prop. 2012/13:40

2013-01-17 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2013-01-17 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2013-01-17 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Utbildningsdepartementet om proposition 2012/13:30 Forskning och innovation Katarina Bjelke, departementsråd, forskningspolitiska enheten Mats Johnsson, ämnesråd,

2013-01-17 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-18 08:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om lärarlegitimation Statssekreterare Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet, informerar om lärarlegitimation 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Inkomna

2012-12-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-06 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Forskning och innovation SoU3y Justering Prop. 2012/13:30 och motioner Föredragande: AR 3. Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Skydd mot förfalskade

2012-12-06 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-12-06 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Riksrevisionen informerar om granskningsrapport om Skolinspektionens tillståndsprövning samt om en granskningsstrategi för statens insatser på skolområdet Gudrun Antemar, riksrevisor

2012-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 information av Läkemedels- och apoteksutredningen Prissättningsmodellen i SOU 2012:75 2. Justering av protokoll 3. Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Slutjustering Prop.

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-29 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 10.30 information Avrapportering ang. bemanning inom äldreomsorgen 2011/12:SoU11 av statssekreteraren Ragnwi Marcelind 2. Justering av protokoll 3. Anslag inom utgiftsområde

2012-11-29 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Justering Skr. 2011/12:170 och motioner Prop.

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om yrkeskvalifikationsdirektivet Statssekreterare Peter Honeth och ämnessakkunnig Ann Lindh, Utbildningsdepartementet 2. EU-överläggning om Horisont 2020 det

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:40

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-22 10:40 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst SoU5 Justering Prop. 2012/13:20 och motion Föredragande:

2012-11-22 10:40:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-22 kl. 08:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-22 08:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Skattereduktion för läxhjälp UbU1y Justering Prop. 2012/13:14 och motioner Föredragande: RA 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga frågor

2012-11-22 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-20 kl. 13:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-20 13:30 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Skattereduktion för läxhjälp UbU1y Fråga om yttrande till SkU och ev. bredning Prop. 2012/13:14 och motioner Föredragande: RA 4. Kanslimeddelanden

2012-11-20 13:30:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Karin Johansson Socialdepartementet Hälsodelen inför Epsco 2. EU-förslag om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik Överläggning KOM2012

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 10.30 information av Utvärderings- och forskningssekretariatet 2. Kl. 10.50 information om Nämndmyndigheten som ska pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning

2012-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-15 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om ESA:s ministerrådsmöte Statssekreterare Peter Honeth och departemenssekreterare Mattias Jennerholm 2. EU-överläggning om utbildning i Europa 2020 Statssekreterare

2012-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Handikappförbunden Angående förslag som rör assistansersättning i budgetpropositionen 2. Justering av protokoll 3. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

2012-11-13 11:00:00