Dokument & lagar (214 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3

2015-12-16 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201601071500 Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3

2016-01-07 15:00:00

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:5 EU-nämndens sammanträde 2015-10-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-02 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 14 juli Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:1 EU-nämndens sammanträde 2015-09-22

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-09-22 kl. 08:30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Lars Westbratt Återrapport från möte i rådet den 14 september Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:17 EU-nämndens sammanträde 2015-11-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-20 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman deltar per telefon Information och samråd inför extra möte i rådet den 20 november


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:16 EU-nämndens sammanträde 2015-11-13

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-13 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 13 oktober Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:9 EU-nämndens sammanträde 2015-10-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-14 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 15-16 oktober ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:20 EU-nämndens sammanträde 2015-12-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:20 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-12-11 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 16 november Information och samråd inför möte i rådet den 14-15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:24 EU-nämndens sammanträde 2016-01-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-01-15 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 15 december Information och samråd inför möte i rådet den 18


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:25 EU-nämndens sammanträde 2016-02-10

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-10 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 15 januari 2016 Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:11 EU-nämndens sammanträde 2015-10-23

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-23 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 18 september Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:29 EU-nämndens sammanträde 2016-02-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-26 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 16 december Information och samråd inför möte i rådet den 4 mars


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:28 EU-nämndens sammanträde 2016-02-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-19 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i rådet den 3-4 december 2015 Återrapport från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:27 EU-nämndens sammanträde 2016-02-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-17 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 18-19 februari ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:26 EU-nämndens sammanträde 2016-02-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-12 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Information om informationssäkerhet Information från säkerhetspolisen och riksdagens IT och informationssäkerhetsenhet ca 09.00 Allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:34 EU-nämndens sammanträde 2016-03-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-17 kl. 7:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 07.30 Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 17-18 mars ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:32 EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-11 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista ca 09.00 Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:30 EU-nämndens sammanträde 2016-03-04

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 4 2015/16:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-04 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Lövfen Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:18 EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-27 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från extra möte i rådet den 9 november Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 juli 2006 31.7 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0132 COD 11896/06 ENV 419 AGRI 263 CODEC 792 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 18 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2 (doc, 355 kB)