Dokument & lagar (196 träffar)

Utskottsmöte 2018/19:20190118utskottsmöte1

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-01-18 kl. 10.15  Obs ändrad tid Plats: Skandiasalen N3Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 10 december 2018 Information och samråd

2019-01-18 10:15:00

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 juli 2006 31.7 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0132 COD 11896/06 ENV 419 AGRI 263 CODEC 792 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 18 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2 (doc, 355 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1674 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 juli 2006 31.7 OR. fr 11902/06 ENV 420 AGRI 264 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 18 juli 2006 till: Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant Ärende: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1674 Till p. 2 (doc, 126 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1673 Till p. 2

Bilaga 2. Slutlig Rådspromemoria 2006-08-31 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Ulrika Askling 405 31 85 Jordbruks- och fiskerådets möte den 18 september 2006 Dagordningspunkt 8.a och 8.b Rubrik: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1673 Till p. 2 (doc, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1672 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 24 juli 2006 14.8 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0136 COD 11755/06 AGRILEG 127 ENV 411 CODEC 773 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 19 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden För delegationerna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1672 Till p. 2 (doc, 547 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1671 Till p. 2

Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-08-31 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för kretslopp och kemikalier Christian Haglund 405 18 41 Jordbruks- och fiskerådets möte den 18 september 2006 Dagordningspunkt 7 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1671 Till p. 2 (doc, 44 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1670 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juni 2006 6.7 OR. en 10851/06 AGRI 232 AGRIFIN 43 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 23 juni 2006 till: Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant Ärende: Meddelande från kommissionentill rådet och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1670 Till p. 2 (doc, 103 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1669 Till p. 2

Slutlig Kommenterad dagordning 2006-09-01 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 september 2006 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. evMeddelande från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1669 Till p. 2 (doc, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1668 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 15 september 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Godkännande av dagordningen 2. Antagande av A-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1668 Till p. 1 (doc, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1615 Till p. 4 (Jordbruk och fiske)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2006 29.6 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0083 CNS 10014/06 AGRI 198 AGRISTR 15 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 31 maj 2006 Ärende: Förslag till rådets förordning om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1615 Till p. 4 (Jordbruk och fiske) (doc, 107 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1614 Till p. 4 (Jordbruk och fiske)

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 26 June 2006 10851/06 ADD 2 AGRI 232 AGRIFIN 43 COVER NOTE from: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director date of receipt: 23 June 2006 to: Mr Javier SOLANA, Secretary-General/High Representative Subject: Communication from the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1614 Till p. 4 (Jordbruk och fiske) (doc, 450 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1613 Till p. 4 (Jordbruk och fiske)

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 26 June 2006 10851/06 ADD 1 AGRI 232 AGRIFIN 43 COVER NOTE from: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director date of receipt: 23 June 2006 to: Mr Javier SOLANA, Secretary-General/High Representative Subject: Communication from the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1613 Till p. 4 (Jordbruk och fiske) (doc, 164 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1612 Till p. 4 (Jordbruk och fiske)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juni 2006 6.7 OR. en 10851/06 AGRI 232 AGRIFIN 43 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 23 juni 2006 till: Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant Ärende: Meddelande från kommissionentill rådet och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1612 Till p. 4 (Jordbruk och fiske) (doc, 122 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1611 Till p. 4 (Jordbruk och fiske)

Slutlig Kommenterad dagordning 2006-07-07 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 juli 2006 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1611 Till p. 4 (Jordbruk och fiske) (doc, 62 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1606 Till p. 5

PM Till riksdagen/rådspromemoria 2006-07-07 Utbildnings Kulturdepartementet Forskningspolitiska enheten Britt-Marie Tygård 7 ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling parlamentets första läsning Dokumentbeteckning 1142/06 RECH 181 ATO 74 COMPET 188, COM 2006 364 final 10374/06 CODEC 620 RECH 172 ATO 65 COMPET


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1606 Till p. 5 (doc, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1605 Till p. 5

PM Till riksdagen/rådspromemoria 2006-07-07 Utbildnings Kulturdepartementet Forskningspolitiska enheten Britt-Marie Tygård 7 ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling parlamentets första läsning Dokumentbeteckning 1142/06 RECH 181 ATO 74 COMPET 188, COM 2006 364 final 10374/06 CODEC 620 RECH 172 ATO 65 COMPET


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1605 Till p. 5 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1604 Till p. 5

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2006 Interinstitutional File: 2005/0043 COD 2005/0044 CNS 11249/06 LIMITE RECH 183 ATO 76 COMPET 191 CODEC 715 NOTE from: the Presidency to: Coreper Subject: 1. Draft Decision of the European Parliament and the Council concerning the 7th Framework Programme of the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1604 Till p. 5 (doc, 430 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1603 Till p. 5

Kommenterad dagordning inför extrainsatt Konkurrenskraftråd den 24 juli På dagordningen finns två punkter Politisk överenskommelse om det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling samt det sjunde EURATOM programmet efter att hänsyn tagits till parlamentets tilläggsförslag. Ramprogrammet har vid flera tillfällen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1603 Till p. 5 (doc, 19 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 12 juni 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Godkännande av dagordningen 2. Antagande av a-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1 (doc, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1437 Till p. 2 (Ekofin-budget)

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007-06-28 Dokumentbeteckning Sammanfattning Budgeten för 2007 blir den första årsbudgeten inom ramen för den nya fleråriga budgetramen för åren 2007-2013. Kommissionens förslag till budget innebär en ökning av åtaganden jämfört med budgeten för 2006 med 4,6 till 126,8 miljarder euro


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1437 Till p. 2 (Ekofin-budget) (doc, 94 kB)