Dokument & lagar (210 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:eun201703240900 Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Fredag 2017-03-24 kl. 09:00 Plats:

2017-03-24 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 mars. 3. Mottagande av motionsyrkanden. PM och motioner

2006-04-06 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 mars. 3. Ny ledamot i utskottet. Protokollsutdrag från

2006-03-23 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 februari 3. Mottagande av motioner från andra utskott.

2006-03-09 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ4-50 Föredragningslista 1. Den av ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder sammanträdet. 2. Upprop av ledamöter

2006-02-09 10:30:00

EU-nämndens dokument 2005/06

2005-12-12 Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden januari t.o.m. juni 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 20 januari Information och samråd inför

2005-12-21

EU-nämndens dokument 2005/06

Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden september t.o.m. december 2005 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten  äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 23 september Ej sammanträde Fredagen den 30 september

2005-09-20

EU-nämndens dokument 2005/06

2005-09-30  Reviderad sammanträdesplan för EU-nämnden oktober t.o.m. december 2005 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 7 oktober Information och samråd

2005-09-30

EU-nämndens dokument 2005/06

2005-12-12 Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden januari t.o.m. juni 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 20 januari Information och samråd inför

2005-12-22

EU-nämndens dokument 2005/06

Riksdagens EU-nämnd  2005-12-12 Kansliet Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden januari t.o.m. juni 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 20 januari

2005-12-21

EU-nämndens dokument 2005/06

2005-09-30  Reviderad sammanträdesplan för EU-nämnden oktober t.o.m. december 2005 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 7 oktober Information och samråd

2005-09-30

EU-nämndens dokument 2005/06

Riksdagens EU-nämnd  2006-05-05 Kansliet Reviderad preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden maj t.o.m. 6 oktober 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen

2006-05-05

EU-nämndens dokument 2005/06

2006-06-28 Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden juli t.o.m. december 2006 Anmärkning Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 7 juli klockan 10.00 Obs tid

2006-06-28

EU-nämndens dokument 2005/06

2006-04-26 Reviderad preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden april t.o.m. 6 oktober 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 09.30 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 28 april Information och

2006-04-26

EU-nämndens dokument 2005/06

2006-02-24 Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden februari t.o.m. juni 2006 Anm. Sammanträdena börjar klockan 10.00 om inget annat anges. Inför informella ministermöten se bilaga äger information och samråd i princip ej rum, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fredagen den 24 februari Information och samråd

2006-02-24

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 juli 2006 31.7 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0132 COD 11896/06 ENV 419 AGRI 263 CODEC 792 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 18 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2 (doc, 355 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1674 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 juli 2006 31.7 OR. fr 11902/06 ENV 420 AGRI 264 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 18 juli 2006 till: Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant Ärende: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1674 Till p. 2 (doc, 126 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1673 Till p. 2

Bilaga 2. Slutlig Rådspromemoria 2006-08-31 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Ulrika Askling 405 31 85 Jordbruks- och fiskerådets möte den 18 september 2006 Dagordningspunkt 8.a och 8.b Rubrik: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1673 Till p. 2 (doc, 46 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1672 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 24 juli 2006 14.8 OR. fr Interinstitutionellt ärende: 2006/0136 COD 11755/06 AGRILEG 127 ENV 411 CODEC 773 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 19 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden För delegationerna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1672 Till p. 2 (doc, 547 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1671 Till p. 2

Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-08-31 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för kretslopp och kemikalier Christian Haglund 405 18 41 Jordbruks- och fiskerådets möte den 18 september 2006 Dagordningspunkt 7 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1671 Till p. 2 (doc, 44 kB)