Dokument & lagar (104 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:25

1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Återrapport från ministerrådsmöte den 23 januari 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 20 och 21 februari 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Mötet är öppnat. Till att börja med vill jag hälsa Nyamko Sabuni välkommen som ny i EU-nämnden. Vi hälsar jordbruksministern

2006-02-17

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:14

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser allmänna frågor ministerkonklav Statssekreterare Lars Danielsson Återrapport från ministerrådsmöte den 21 och 22 november 2005 finansiella perspektivet 20072013 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 december 2005 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar Lars Danielsson och

2005-12-06

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:11

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Kabinettssekreterare Hans Dahlgren Statssekreterare Lars Danielsson Återrapport från ministerrådsmöte den 7 november 2005 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 21 och 22 november 2005 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar Lars Danielsson och Hans Dahlgren välkomna tillsammans

2005-11-18

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:13

1 Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 8 november 2005 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 6 december 2005 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Innan vi inleder förhandlingarna vill jag fråga om nämnden kan godkänna att Peder Brynolf från skatteutskottet får närvara vid sammanträdet. Då

2005-12-02