Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (368 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför skriftligt förfarande i rådet om bekräftande av pol. Ök om TAC för Östersjön Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Vi är positiva till minskning när det gäller

2016-10-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 43 inklusive en annotering gällande ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,V Följande avvikande

2016-10-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande i rådet om restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 27 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-27

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien Samrådet avslutades den 18 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter gällande dels rådsslutsatser rörande Demokratiska republiken Kongo, Nitrogen Emission Control Areas NECA samt partnerskapsprioriteringar för Jordanien respektive Libanon Samrådet avslutades den 16 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför beslut i rådet om EU:s ståndpunkt i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter AETR den 24-26 oktober i Genève Samrådet avslutades den 14 oktober.

2016-10-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför godkännande av notiser inom ramen för EU:s särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 22 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering avseende EUCAP Sahel Mali Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering om förlängning av Rysslandssanktioner Samrådet avslutades den 18 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punktsannoteringar avseende dels rådsslutsatser Nordkoreadels rådets godkännande av beslut om projektstöd IAEA Samrådet avslutades den 11 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-11

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 49 kompl 2 Samrådet avslutades den 9 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-12-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 49 inkl. kompl Samrådet avslutades den 8 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 11-14 och 16 på Coreper I samt 2, 5-7, 9-13, 17, 24-27, 29 och 35-37 på Coreper II.

2016-12-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende sanktioner gentemot Nordkorea respektive Demokratiska Republiken Kongo samt annotering avseende EUMM Georgien, EUTM Somalia och EUCAP Nestor Samrådet avslutades den 7 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 35.

2016-12-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v.48 kompl. 3 Samrådet avslutades den 5 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SD, V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening då vi inte anser att EU ska närma sig Nato.Följande avvikande

2016-12-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 kompl 2 Samrådet avslutades den 2 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM M Följande avvikande mening har anmälts av Moderaterna. Vi motsätter oss en förlängning då den sker för tidigt och på för svaga grunder. Förslaget om förlängning har

2016-12-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 inklusive kompl Samrådet avslutades den 1 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM L, KD Följande avvikande mening har anmälts av Liberalerna. Coreper2, punkt 23: EU och Sverige måste i alla kontakter med Kuba tydliggöra att man inte kompromissar

2016-12-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande avtal mellan USA och EU om dataskydd vid dataöverföringar för brottsbekämpning Samrådet avslutades den 30 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening anmäldes av Vänsterpartiet. Vi anser att Sverige i dagsläget ska säga nej till avtalet. Vi anser att Sverige ska verka för att EUs domstol granskar det.

2016-11-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 47 Samrådet avslutades den 25 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet. Avvikande mening mot punkt 16 Cor II. Sverige borde inte ställa sig bakom avtalet. Vi ser inget behov av ett särskilt samarbete mellan EU och USA avseende logistik och militära operationer.

2016-11-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande beslut om godkännande av att Europol ingår avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol Samrådet avslutades den 24 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande en A-punkt inför RIF- rådet p. 4 som tillkommit till dagordningen för RIF-mötet Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-18