Dokument & lagar (9 träffar)

Proposition 1999/2000:93

Regeringens proposition 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen Prop. 1999/2000:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs en bestämmelse om


Utskottsberedning: -1999/2000:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:89

Regeringens proposition 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Prop. 1999/2000:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:88

Regeringens proposition 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Prop. 1999/2000:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1987:667


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:77

Regeringens proposition 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Prop. 1999/2000:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap


Utskottsberedning: -1999/2000:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:48

Regeringens proposition 1999/2000:48 Tidsdelat boende information på konsumentens språk Prop. 1999/2000:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: -1999/2000:LU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:47

Regeringens proposition 1999/2000:47 Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader Prop. 1999/2000:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en begränsning


Utskottsberedning: -1999/2000:LU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:40

Regeringens proposition 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m. Prop. 1999/2000:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen framläggs förslag som avser att genomföra EG-


Utskottsberedning: -1999/2000:LU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:34

Regeringens proposition 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier Prop. 1999/2000:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att noterade publika aktiebolag


Utskottsberedning: -1999/2000:LU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:23

Regeringens proposition 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro Prop. 1999/2000:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 november 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att aktiebolag, ekonomiska


Utskottsberedning: -1999/2000:LU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8