Dokument & lagar (64 träffar)

Proposition 2005/06:58

Regeringens proposition 2005/06:58 Förrättare av vigsel och partnerskap Prop. 2005/06:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Länsstyrelserna förordnar i dag genom separata beslut


Utskottsberedning: 2005/06:LU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:58 (pdf, 128 kB)

Proposition 2005/06:28

Regeringens proposition 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i Prop. inskrivningsärenden, m.m. 2005/06:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december 2005 Göran Persson Jens Orback Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2005/06:LU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:28 (pdf, 965 kB)

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:37 om EU:s insolvensreglering jämte motion samt justering av förslag till utskottets betänkande

2005-12-01 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om arvsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2005/06 Bilagor: tidigare utsända Föredragande:

2005-11-24 09:30:00

Proposition 2005/06:48

Regeringens proposition 2005/06:48 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda Prop. fordringar 2005/06:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 2005 Göran Persson Jens Orback Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och Europeiska


Utskottsberedning: 2005/06:LU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:48 (pdf, 912 kB)

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:37 om EU:s insolvensreglering jämte motion Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Monica Hall

2005-11-17 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Information

2005-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2005/06:25 om följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Bilagor: se bilageförteckning

2005-11-10 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Förslag till preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. för återstående delen av hösten 2005 Bilagor: se bilageförteckning

2005-11-08 11:00:00

Proposition 2005/06:37

Regeringens proposition 2005/06:37 EU:s insolvensreglering Prop. 2005/06:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2005 Göran Persson Berit Andnor Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Rådets förordning om insolvensförfaranden insolvensförordningen trädde


Utskottsberedning: 2005/06:LU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:37 (pdf, 1418 kB)

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:174 om en kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen samt justering av

2005-10-20 09:30:00

Proposition 2005/06:25

Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Regeringens proposition 2005/06:25 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, Prop. m.m. 2005/06:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2005/06:LU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:25 (pdf, 2040 kB)

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Justitiedepartementet 3. Fråga om förslag till Riksrevisionen

2005-10-13 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Förslag till preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under hösten 2005 Bilagor: se bilageförteckning Föredragande: Lars Haglind 2. Föredragning och

2005-10-11 11:00:00

Proposition 2005/06:14

Regeringens proposition 2005/06:14 Nya anslutningar till Romkonventionen Prop. 2005/06:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2005/06:LU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:14 (pdf, 609 kB)

Proposition 1999/2000:93

Regeringens proposition 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen Prop. 1999/2000:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs en bestämmelse om


Utskottsberedning: -1999/2000:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:89

Regeringens proposition 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Prop. 1999/2000:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:88

Regeringens proposition 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Prop. 1999/2000:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1987:667


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:77

Regeringens proposition 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Prop. 1999/2000:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap


Utskottsberedning: -1999/2000:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:48

Regeringens proposition 1999/2000:48 Tidsdelat boende information på konsumentens språk Prop. 1999/2000:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: -1999/2000:LU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation