Dokument & lagar (9 träffar)

Framställning / redogörelse 1914:Jo - b

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven vid andra lagtima riksmötet år 1914 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. 3STOCKHOLM IVAR boktryckeri a. b. 1914 INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 stadsfiskalen Anton Olsson, för förbud emot

1914-04-24

Framställning / redogörelse 1914:Jo - b (pdf, 4535 kB)

Framställning / redogörelse 1914:SV - a

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1913 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1912 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGrL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCU6 1914.

1914-02-07

Framställning / redogörelse 1914:SV - a (pdf, 22139 kB)

Framställning / redogörelse 1914:Kmtal - a

Kungl. Maj.ts tal på rikssalen. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid Riksdagens öppnande den 16 januari 1914. Gode Herrar och Svenske Mån Jag hälsar eder, svenska folkets representanter, välkomna till edra ansvarsfulla värv Endast ett par veckor hava förflutit sedan min högt älskade moder, änkedrottning Sofia, efter

1914-01-16

Framställning / redogörelse 1914:Kmtal - a (pdf, 226 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RGK - a

RIKSDAGENS år 1913 församlade REVISORERS BEKÄTTELSE om granskningen av RIKSGÅLDSKONTORETS tillstånd ock förvaltning. STOCKHOLM, A.B. B. A. NYMANS KBTUllTIlAliAKKS THYCKKRt, 1914. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning.Sid. Riksgäldskontorets skulder vid 1912 års utgång.Riksgäldskontorets tillgångar vid 1912 års utgång Riksgäldskontorets

1914-01-15

Framställning / redogörelse 1914:RGK - a (pdf, 17391 kB)

Framställning / redogörelse 1914:KMB - a

KungMaj:ts skrivelser om talmansförordnanden. 1 Vi GUSTAF,med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vetides Konung, vilja härigenom giva Riksdagens Första kammare till känna, att Vi i nåder förordnat:till Talman i Riksdagens Första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Stockholms stad,

1914-01-14

Framställning / redogörelse 1914:KMB - a (pdf, 187 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Rber - a

Berättelse om råd i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1914. En djupt smärtande förlust har under det förflutna året träffat kungahus och folk genom Hennes Majestät Änkedrottning Sofia Wilhelmina Mariana Henriettas bortgång ur tiden.

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Rber - a (pdf, 12980 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RB - a

BERÄTTELSE TILL 1914 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1913, STOCKHOLM. A.B. 1.A. NYMANS KFTKRTRÄD ARR. 1913. Till 1914 års lagtima Riksdag. Av de vid 1913 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäld skontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:RB - a (pdf, 8214 kB)

Framställning / redogörelse 1914:Jo - a

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBEB ÄTTELSE afgifven vid lagtima riksmötet år 1914 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H/EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 rådmannen H. Brodin m. fl.för felaktigt beslut

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Jo - a (pdf, 15898 kB)