Dokument & lagar (23 träffar)

Redogörelse 1968:rfk

TECKENFÖRKLARING RIKSDAGENS HUS Från två- till enkammar system Teknisk-ekonomisk utredning av Kungl. byggnadsstyrelsen på uppdrag av Riksdagens förvaltningskontor Stockholm 1968 KAMMARE OCH KAMMARNÄRA LOKALER 8 2 Kammarens plenisal med läktare 8 3 Talmansrum 8 4 Kammarkansli B 5 Statsrådsrum 8 17 Riksdagens

1968-01-01

Redogörelse 1968:rfk (pdf, 16494 kB)

Framställning / redogörelse 1968:rfk

I RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Till Riksdagen Ett sammansatt konstitutions- och bankoutskott uttalade i sitt av riksdagen godkända betänkande nr 3 år 1966 s. 7 att utskottet övervägt frågan om lämpligheten av att ålägga riksdagens förvaltningskontor att årligen utgiva en berättelse över sin verksamhet att tillställas

1968-02-01

Framställning / redogörelse 1968:rfk (pdf, 529 kB)

Framställning / redogörelse 1968:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1967 av dem verkställda granskningen av ST ÅT SVERKET DELI REVISORERNAS UTTALANDEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIESOLAS STOCKHOLM 1967 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.5 Försvarsdepartementet 1 Till vissa läkare inom krigsmakten utgående löneförmåner

1968-02-06

Framställning / redogörelse 1968:SV (pdf, 20398 kB)

Redogörelse 1968:rdlndlb1

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1967 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1967. Lönedelegationens sammansättning Lönedelegationen har under året haft följande sammansättning. Ledamöter

1968-01-01

Redogörelse 1968:rdlndlb1 (pdf, 20059 kB)

Redogörelse 1968:Rdlönedel

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1967 III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1967. Lönedelegationens sammansättning Lönedelegationen har under året haft följande sammansättning. Ledamöter

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Rber

BERÄTTELSE till 1968 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1968. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas vid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1968 års statsverksproposition, till vilken torde

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Rber (pdf, 14634 kB)

Framställning / redogörelse 1968:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1967 av dem verkställda granskningen av RIKSGÄLDSKONTORET 2 samt. IIAAC MARCUSBOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1967 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksgäldskontorets tillstånd och

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:RGK (pdf, 333 kB)

Framställning / redogörelse 1968:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den är 1967 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN 2 samt. ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1967 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning

1968-02-15

Framställning / redogörelse 1968:RB (pdf, 964 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Mo

MILITIEOM BUD SMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID RIKSDAGEN ÅR 1968 STOCKHOLM 1968 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 3 Innehållsförteckning Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 5 Redogörelse för åtal 12. Åtal mot regementschef och auditör för straffbeslut varigenom vapenfri tjänstepliktig

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Mo (pdf, 14094 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 11 januari 1968 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Trots kvarstående motsättningar mellan stormakterna kan man

1968-01-11

Framställning / redogörelse 1968:Kmtal (pdf, 182 kB)

Framställning / redogörelse 1968:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1968 TRYCKERIBOLAGET IVAR HJECGSTRÖM AB STOCKHOLM 1968 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse Inledning I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- ock exekutionsväsendet samt kriminalvården A. Åtal 1 Åtal mot tingsdomare dels

1968-01-01

Framställning / redogörelse 1968:Jo (pdf, 16762 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1917 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1916 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1918-01-18

Framställning / redogörelse 1918:SV (pdf, 22599 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918. Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 yDtkkeönvenmaj 1873 och tilläggskonventionen

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber (pdf, 16661 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS år 1917 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1918. v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång.Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång Riksgäldskontorets

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RGK (pdf, 17714 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jk it. A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit

1918-01-15

Framställning / redogörelse 1918:Mo (pdf, 16159 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918. Gode Herrar och Svenske Män Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv. När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess

1918-01-16

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal (pdf, 251 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)
Paginering