Dokument & lagar (191 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-15 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning JuU9 Justering Proposition 2011/12:10 och motion Föredragande: LG

2011-12-15 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-15 09:00 kl. 09:00 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning om Kvaliteten i äldreomsorgen Nästa sammanträde Tisdagen den 20 december kl. 08:15 Bilagor Program med uppgifter om deltagare och ett exempel på inbjudan bifogas.

2011-12-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SoU6 Justering Skrivelse 2011/12:23 och motioner Föredragande: JLS 3. Organdonationsfrågor

2011-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående

2011-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådsmöte 2. Protokollsjustering 3. Budgetbetänkandet JuU1 Justering Proposition 2011/12:1 och motioner Föredragande: LG, AB, CK 4. EU-frågor

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2011-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-06 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Organdonationsfrågor SoU9 Beredning Motioner föredragande: JLS 3. Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SoU6 Fortsatt

2011-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Information från Finansdepartementet om skattefrågor rörande biodrivmedel med anledning av regeringens skr. 2011/12:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Domarnämndens ordförande Thomas Rolén 2. Protokollsjustering 3. Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel JuU12 Justering Proposition 2011/12:22

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-01 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 09.30 Information av SMER Professor Daniel Tarschys, ordf. i SMER informerar om organdonation. 2. Justering av protokoll 3. Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Slutjustering

2011-12-01 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Preliminär justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredraganden: AR, KD 3. Arbetsplanen 4. Kanslimeddelanden

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman 2. Protokollsjustering 3. Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information från Finansdepartementet och Skatteverket om det pågående arbetet gällande avancerad skatteplanering särskilt bland företag inom välfärdssektorn Statssekreterare

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-24 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om Missbruks- och beroendevård vem ska ansvara för vad Nästa sammanträde Tisdagen den 29 november kl. 11:00 Bilagor Program med uppgift om deltagare bifogas.

2011-11-24 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Information av Myndigheten för vårdanalys Fredrik Lennartsson, generaldirektör, informerar. 2. Kl. 11.30 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 9-54 OBS Plan 9 i Östra riksdagshuset Föredragningslista 1. Överläggning om EU:s nya system för egna medel Statssekreterare Hans Lindblad och statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-17 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1a. Kl. 09.00 Information av Socialstyrelsen Lars-Erik Holm, generaldirektör och Per-Anders Sunesson, avdelningschef Tillsynsavdelning, informerar om tillsyn av äldreomsorg

2011-11-17 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Information av Försäkringskassan Dan Eliasson, generaldirektör, informerar om uppdrag om personlig assistans. 2. Kl. 11.30 EU-information Statssekreterarna

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Överlämnande av motioner Fråga om överlämnande till justitieutskottet av motionerna 2011/12:Sk207 av Arhe Hamednaca

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Överläggning i EU-frågor och information 2. Protokollsjustering 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen JuU1y Yttrande till KU, justering

2011-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Gentekniknämndens ordförande Birgitta Eilemar 2. Protokollsjustering 3. Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism EU-TFTS JuU6 Justering KOM2011

2011-11-10 10:00:00