Dokument & lagar (290 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 5-37 Obs tillfällig sessionssal v.11-12 1. Kl. 09.00 Information av Socialdepartementet Karin Johansson, Statssekreterare informerar över läkemedelsstrategin och aktuella frågor

2012-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten ärende 6 Beredning Föredragande:

2012-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 Obs tillfällig sessionssal v.11-12 1. Kl. 11.00 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson informerar över behovsbedömningsinstrumentet samt uppföljning

2012-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från regeringen angående EU-förslag om ett direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området, KOM2012 10 2. Protokollsjustering 3. EU-förslag

2012-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-03-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 8 mars 2. Protokollsjustering 3. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR JuU29 Subsidiaritetsprövning.

2012-03-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-01 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 09.30 Information av Handisam 2. Justering av protokoll 3. Läkemedelsfrågor SoU16 Beredning Motioner Föredragande: AR 4. EU-förslag om ändring av direktiv 2001/83/EG

2012-03-01 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-03-01 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring ärende 13 Beredning Föredragande: TL Bilagor 1. Protokoll 3. Skrivelser från Regeringskansliet, varav en delas under

2012-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11:00 Information från utredningen om assistansersättningens kostnader SOU 2012:6 2. Justering av protokoll 3. Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor SoU14

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Val av vice ordförande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-handlingar 5. Allmänna motioner om mervärdesskatt SkU15 Justering Föredragande: Wallin

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund ärende 12 Beredning Föredragande: ACB Bilagor 1. Protokoll 3. Skrivelse från

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-23 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Polisfrågor JuU15 Justering Motioner Föredragande: LG 3. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR Subsidiaritetsprövning.

2012-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation ärende 2 Beredning Föredragande: MG

2012-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-02-23 kl. 08:45

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-23 08:45 kl. 08:45 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen SoU11 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KD 3. Arbetsplan 4. Kanslimeddelanden

2012-02-23 08:45:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns styrning av försvarsmakten ärende 10 Beredning Föredragande: KÖ 4. Energiministerns agerande i samband

2012-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ JuU17 Justering KOM2011 680 Föredragande: CK 2. Hemlig teleavlyssning m.m. JuU19 Justering Skrivelse

2012-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-16 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Folkhälsofrågor SoU12 Justering Motioner Föredragande: AR 3. EU-förslag om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa Subsidiaritetsprövning

2012-02-16 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-16 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark ärende 3 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens

2012-02-16 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Barnfattigdom SoU8 Justering Motioner Föredragande: AR 3. Äldrefrågor SoU10 Justering Motioner Föredragande: KD 4. Riktlinjer för bemanning

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Återbetalning av vägavgift SkU9 Beredning och ev. justering Prop. 2011/12:43 Föredragande: Åkerrén 4. Allmänna motioner

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justitieministern och rikspolischefen Bengt Svenson informerar med anledning av händelserna i Malmö 2. Protokollsjustering 3. Polisfrågor JuU15 Beredning Motioner

2012-02-14 11:00:00