Dokument & lagar (89 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. Underlag bifogas. 2. Protokollsjustering

2007-04-12 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 29 mars 2007. 2. Angrepp mot informationssystem Behandling av regeringens proposition 2006/07:66 Angrepp mot

2007-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 27 mars 2007. 2. Kriminalvårdsfrågor justering Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden

2007-03-29 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13, 15, 20 och den 21 mars 2007. 2. Våldsbrott och brottsoffer Behandling av motioner från den allmänna motionstiden

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen saksamråd Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen angående: Rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete,

2007-03-21 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning tillsammans med socialförsäkringsutskottet om polisens verksamhet i utlänningsärenden Bilagor 1. Program 2. Deltagarlista 3.

2007-03-20 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreterare Magnus G Graner och medarbetare informerar om pågående ärenden inom EU. Underlag

2007-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar och planeringsdirektör Ulf Arvidsson informerar. 2. Pr otokollsjustering

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Straffrättsliga frågor justering Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden 2006. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU9 bifogas. 2.

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Stefan Strömberg, chefen för polisavdelningen Bengt Svensson och enhetschefen Eva Brandtell informerar. 2.

2007-02-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Kriminalvården Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och regionchefen i Stockholm Inga Mellgren informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 6 februari 2007 2. Godkännande av rådets beslut om SIS II justering Fortsatt behandling av regeringens proposition

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. Preliminär dagordning bifogas. OBS Kompletterande

2007-02-06 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 februari 2007. 3. EU-frågor 4. Inkomna skrifter 5. Övriga frågor

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Domstolsverket Generaldirektören för Domstolsverket Thomas Rolén och chefsjurist Jörgen Nilsson informerar. 2. EU-frågor 3. Inkomna skrifter

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Särskild utlänningskontroll Behandling av regeringens skrivelse 2006/07:18 2006 års redogörelse för tillämpningen av lagen 1991:572 om särskild utlänningskontroll

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 och den16 januari 2007. 2. SIS II Behandling av regeringens propotion 2006/07:33 Godkännande av utkast till

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Vapenamnesti justering Fortsatt behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU2 bifogas.

2007-01-16 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 december 2006. 2. Information från regeringen Statssekreteraren Magnus G. Graner med medarbetare informerar

2007-01-11 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 30 november 2006. 2. Vapenamnesti Behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner.

2006-12-19 08:30:00