Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS11

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS11 Riksrevisionens styrelses framställning angående personlig assistans till funktionshindrade Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört och som redovisats i granskningsrapporten RiR 2004:7 Personlig assistans


Utskottsberedning: 2004/05:SoU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS11 (doc, 81 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 2002/03:RR9

Förslag till riksdagen 2002/03:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Med tvång och god vilja vad gör Statens institutionsstyrelse 2002/03 RR9 Inledning Riksdagens revisorer har på socialutskottets initiativ granskat Statens institutionsstyrelse. Granskningen är inriktad på tre övergripande och sinsemellan sammanhängande


Utskottsberedning: 2002/03:SoU13
Riksdagsbeslut (9 förslag): 8 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR9 (doc, 824 kB)

RR8

Framställning / redogörelse 2002/03:RR8

Förslag till riksdagen 2002/03:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Familjehemsvården 2002/03 RR8 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat i vilken utsträckning de mål och regler som socialtjänstlagstiftningen formulerar för familjehemsvården efterlevs. Inom ramen för granskningen


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:SoU10
Riksdagsbeslut (7 förslag): 1 avslag, 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR8 (doc, 528 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR4

Förslag till riksdagen 2002/03:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående nationella mål i kommunernas äldreomsorg 2002/03 RR4 Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens styrning av kommunernas äldreomsorg. Granskningen är ett led i en bredare satsning med syftet att inom olika politikområden granska


Utskottsberedning: 2002/03:SoU9
Riksdagsbeslut (5 förslag): 2 avslag, 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR4 (doc, 926 kB)

RR3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR3

Förslag till riksdagen 2002/03:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av skolan 2002/03 RR3 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat statens styrning av skolan. Resultatet av granskningen finns i rapporten Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsverksamhet


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR3 (doc, 437 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR15

Förslag till riksdagen 2002/03:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående CSN:s handläggningstider och tillgänglighet 2002/03 RR15 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer beslutade den 13 december 2001 på eget initiativ att inleda en granskning av hur Centrala studie-stöds-nämnden CSN uppfyller sitt uppdrag. Bakgrunden


Utskottsberedning: 2003/04:UbU1 2003/04:UbU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR15 (doc, 415 kB)