Dokument & lagar (103 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från regeringen angående EU-förslag om ett direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området, KOM2012 10 2. Protokollsjustering 3. EU-förslag

2012-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-03-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 8 mars 2. Protokollsjustering 3. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR JuU29 Subsidiaritetsprövning.

2012-03-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-23 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Polisfrågor JuU15 Justering Motioner Föredragande: LG 3. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR Subsidiaritetsprövning.

2012-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ JuU17 Justering KOM2011 680 Föredragande: CK 2. Hemlig teleavlyssning m.m. JuU19 Justering Skrivelse

2012-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justitieministern och rikspolischefen Bengt Svenson informerar med anledning av händelserna i Malmö 2. Protokollsjustering 3. Polisfrågor JuU15 Beredning Motioner

2012-02-14 11:00:00

Skrivelse 2011/12:72

Regeringens skrivelse 2011/12:72 Riksrevisionens rapport om it-stödet i rättskedjan Skr. 2011/12:72 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2011/12:JuU11

Skrivelse 2011/12:72 (pdf, 1422 kB)

Skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang Skr. en nationell strategi mot terrorism 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen en nationell


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:73 (pdf, 431 kB)

Proposition 2011/12:55

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Regeringens proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till Prop. uppgifter om elektronisk kommunikation 2011/12:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:55 (pdf, 1823 kB)

Proposition 2011/12:63

Regeringens proposition 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol Prop. 2011/12:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som har till syfte att stärka säkerheten


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:63 (pdf, 409 kB)

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Bostadsutskottets sessionssal 1. Protokollsjustering 2. 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll JuU18 Justering Skrivelse 2011/12:38

2012-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Bostadsutskottets sessionssal 1. Protokollsjustering 2. Våldsbrott och brottsoffer JuU14 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Hemlig teleavlyssning m.m. JuU19 Beredning

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Bostadsutskottets sessionssal 1. Protokollsjustering 2. Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott JuU7 Justering Skrivelse 2011/12:32 Föredragande:

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från riksrevisor Jan Landahl ang. granskningen av rättsväsendet 2. Protokollsjustering 3. 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

2012-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-15 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning JuU9 Justering Proposition 2011/12:10 och motion Föredragande: LG

2011-12-15 09:30:00

Skrivelse 2011/12:39

Regeringens skrivelse 2011/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2011/12:39 brottmål under år 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 december 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2011/12:JuU19 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:39 (pdf, 295 kB)

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådsmöte 2. Protokollsjustering 3. Budgetbetänkandet JuU1 Justering Proposition 2011/12:1 och motioner Föredragande: LG, AB, CK 4. EU-frågor

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Domarnämndens ordförande Thomas Rolén 2. Protokollsjustering 3. Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel JuU12 Justering Proposition 2011/12:22

2011-12-01 10:00:00

Skrivelse 2011/12:38

Regeringens skrivelse 2011/12:38 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om Skr. särskild utlänningskontroll 2011/12:38 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 november 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:38 (pdf, 138 kB)

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman 2. Protokollsjustering 3. Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik

2011-11-29 11:00:00

Proposition 2011/12:37

Regeringens proposition 2011/12:37 Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling Prop. 2011/12:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2011/12:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:37 (pdf, 169 kB)