Dokument & lagar (96 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Information om uppföljningsrapporten Familjerätten och barnet i vårdnadstvister Företrädare för Socialstyrelsen 3. Barns möjlighet att få vård

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-23 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Polisfrågor JuU15 Justering Motioner Föredragande: LG 3. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR Subsidiaritetsprövning.

2012-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-23 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:15 av den 16 februari 2012 bifogas 2. Spelfrågor KrU5 Beredning och preliminär ställning Motionshäfte och föredragningspromemoria

2012-02-23 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-23 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt CU15 Beredning utom bluffakturor Motioner Föredragande: Sjö 3. Preliminär plan Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets

2012-02-23 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ JuU17 Justering KOM2011 680 Föredragande: CK 2. Hemlig teleavlyssning m.m. JuU19 Justering Skrivelse

2012-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-02-16 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:14 av den 2 februari 2012 bifogas 2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet Handlingsplan för att värna demokratin mot

2012-02-16 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-16 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Tjänstemän från Justitiedepartementets konsumentenhet

2012-02-16 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justitieministern och rikspolischefen Bengt Svenson informerar med anledning av händelserna i Malmö 2. Protokollsjustering 3. Polisfrågor JuU15 Beredning Motioner

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ5-37 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Förslaget om en gemensam europeisk köplag KOM2011 635 Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Bostadsutskottets sessionssal 1. Protokollsjustering 2. 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll JuU18 Justering Skrivelse 2011/12:38

2012-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-02-02 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:13 av den 17 januari 2012 bifogas 2. Information Företrädare för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, inkl. Taltidningsnämnden,

2012-02-02 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-02 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insolvens- och utsökningsrätt CU19 Första beredning fortsatt beredning den 28 februari Motioner Föredragande: CH Anm. I ärendet kommer information

2012-02-02 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Bostadsutskottets sessionssal 1. Protokollsjustering 2. Våldsbrott och brottsoffer JuU14 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Hemlig teleavlyssning m.m. JuU19 Beredning

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information om planerad policydebatt i Epsco-rådet angående könsfördelningen i bolagsstyrelser Statssekreterare Amelie von Zweigbergk m.fl.Utbildningsdepartementet

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-26 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision CU21 Justering KOM2011 778, KOM2011 779 Föredragande: MH 3. Övriga

2012-01-26 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-37 OBS Bostadsutskottets sessionssal 1. Protokollsjustering 2. Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott JuU7 Justering Skrivelse 2011/12:32 Föredragande:

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från riksrevisor Jan Landahl ang. granskningen av rättsväsendet 2. Protokollsjustering 3. 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

2012-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES CU7 Justering Prop. 2011/12:12 och motioner Föredragande: CH 3. Enklare avbetalningsköp

2012-01-19 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2012-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:12 av den 15 december 2011 bifogas 2. Information Statssekreterare Joakim Stymne, Kulturdepartementet, informerar om regeringens

2012-01-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-15 09:30 kl. 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:11 bifogas 2. Folkbildningsfrågor KrU2 Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU2 Folkbildningsfrågor Skrivningsförslag

2011-12-15 09:30:00