Dokument & lagar (214 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-09-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid : 2013-09-12 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Förslag om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga

2013-09-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Onsdag 2013-06-19 kl. 08:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid : 2013-06-19 08:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:26 av den 4 juni 2013 bifogas 2. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål

2013-06-19 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:36 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid : 2013-06-13 08:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden (CU22) Beredning och eventuell justering Prop. 166 Föredragande: PS 3.

2013-06-13 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid : 2013-06-11 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med företrädare för regeringen Förordning om konsumentprodukters säkerhet Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström

2013-06-11 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid : 2013-06-04 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:25 av den 30 maj 2013 bifogas 2. Information Finansmarknadsminister Peter Norman informerar om spelfrågor 3. Bemyndigande

2013-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid : 2013-05-30 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 6-7 juni 2013 2. Protokollsjustering 3. Tolkning och översättning i brottmål (JuU23) Justering Prop.

2013-05-30 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid : 2013-05-30 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:24 av den 16 maj 2013 bifogas 2. Mål för friluftslivspolitiken - KrU4 Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU4

2013-05-30 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid : 2013-05-30 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden (CU18) Justering Skr. 2012/13:91 och motion Föredragande:

2013-05-30 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid : 2013-05-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. (JuU9y) Yttrande till socialförsäkringsutskottet Justering Prop.

2013-05-23 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid : 2013-05-23 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Konsumentverket Generaldirektören Gunnar Larsson m.fl. Informationen kommer att pågå till cirka kl. 10:30. 3.

2013-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid : 2013-05-16 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Kränkande fotografering (JuU21) Justering Prop. 2012/13:69 och motioner Föredragande: LG 3. Förstärkt straffrättsligt

2013-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-05-16 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid : 2013-05-16 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:23 av den 14 maj 2013 bifogas 2. Friluftslivsfrågor - KrU4 Beredning och preliminär ställning Skrivelse, motionshäfte

2013-05-16 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid : 2013-05-14 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:22 av den 2 maj 2013 bifogas 2. Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund - KrU10 Justering

2013-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid : 2013-05-14 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer 2. Protokollsjustering 3. FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling

2013-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid : 2013-05-02 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss (CU17) Justering Prop. 2012/13:81 Föredragande: PS 3. Ett mer tillförlitligt

2013-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid : 2013-05-02 10:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:21 av den 25 april 2013 bifogas 2. Fråga om yttrande till finansutskottet Finansutskottet bereder kulturutskottet

2013-05-02 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid : 2013-05-02 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. En skärpt sexualbrottslagstiftning (JuU20) Justering Prop. 2012/13:111 och motioner Föredragande: AB 3. Förfalsknings-

2013-05-02 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid : 2013-04-25 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Överläggning i EU-frågor - Paketet med smarta gränser - Skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga åtgärder - Skydd av EU:s finansiella

2013-04-25 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid : 2013-04-25 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:20 av den 18 april 2013 bifogas 2. Information från Riksantikvarieämbetet Riksantikvarie Lars Amreus m.fl. informerar

2013-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid : 2013-04-25 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt (CU13) Justering Motioner Föredragande: Sjö 3. EU-förslag om flygpassagerares rättigheter Subsidiaritetsprövning

2013-04-25 09:30:00