Dokument & lagar (188 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:33 Torsdag 2014-08-28 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid : 2014-08-28 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Förslag om ändring av förordning om utredningar som utförs av Olaf Subsidiaritetsprövning Beredning och ev. justering KOM(2014)

2014-08-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Onsdag 2014-06-18 kl. 08:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid : 2014-06-18 08:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Skärpningar i vapenlagstiftningen (JuU36) Justering Proposition 2013/14:226 och motioner Föredragande: AB 3. Uppskov

2014-06-18 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid : 2014-06-12 08:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:27 av den 3 juni 2014 2. Folkbildningsfrågor - KrU8 Justering av förslag till betänkanden 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor Skrivningsförslag Handläggare:

2014-06-12 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:31 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid : 2014-06-12 08:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. En enklare planprocess (CU31) Justering (fortsatt beredning 2014-05-27) Prop. 2013/14:126 och motioner Föredragande: AL 3.

2014-06-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid : 2014-06-10 08:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2014:2 Bostäder för äldre i avfolkningsorter Riksrevisor

2014-06-10 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid : 2014-06-03 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav (JuU32) Justering Proposition 2013/14:169 och motioner Föredragande:

2014-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-06-03 kl. 10:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid : 2014-06-03 10:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:26 av den 27 maj 2014 2. Lättare att läsa - KrU11 Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU11 Lättare att

2014-06-03 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-05-27 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid : 2014-05-27 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådsmöte 2. Justering av protokoll 3. Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (JuU39) Justering Proposition

2014-05-27 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid : 2014-05-27 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:25 av den 8 maj 2014 2. Lättare att läsa - KrU11 Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU11 Lättare att läsa Skrivningsförslag Handläggare:

2014-05-27 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid : 2014-05-27 09:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32) Justering (fortsatt beredning 2014-05-13) Prop. 2013/14:127, motioner Föredragande:

2014-05-27 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid : 2014-05-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (JuU10) Justering Proposition 2013/14:146 och motioner Föredragande:

2014-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid : 2014-05-13 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen Direktiv om skydd av företagshemligheter Statssekreterare

2014-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid : 2014-05-08 10:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:24 av den 6 maj 2014 2. Information om EU-frågor Statssekreterare Joakim Stymne, Kulturdepartementet, informerar

2014-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid : 2014-05-08 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av Justitieminister Beatrice Ask samt företrädare för Post- och telestyrelsen och Rikskriminalpolisen 2. Justering av protokoll 3. Indelning i utgiftsområden Fråga

2014-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid : 2014-05-08 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen Förslag till direktiv om paketresor och

2014-05-08 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid : 2014-05-06 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:23 av den 29 april 2014 2. Fokus på unga (KrU9) Beredning och preliminär ställning Proposition 2013/14:191 Med

2014-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid : 2014-04-29 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:22 av den 10 april 2014 2. Information i folkbildningsfrågor Företrädare för Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet,

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid : 2014-04-29 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Skärpt straff för dataintrång (JuU27) Justering Proposition 2013/14:92 och motion Föredragande: MK 3. En ny brottsskadelag

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid : 2014-04-29 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Informationsinhämtning om prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Frågor om förslagen i propositionen

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid : 2014-04-15 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. En effektivare kriminalisering av penningtvätt (JuU25) Justering Proposition 2013/14:121 Föredragande: AB 3. Misstänktas

2014-04-15 11:00:00