Dokument & lagar (467 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2B0A4A

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 if DOCPROPERTY "UtkastDatum" Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­ningsändamål,

2012-11-23

utskottsdokument 2011/12:2B0A47

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 if DOCPROPERTY "UtkastDatum" Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet.

2012-11-23

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid : 2012-09-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3) Beredning Proposition 2011/12:156

2012-09-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid : 2012-09-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3) Beredning Proposition 2011/12:156

2012-09-13 11:00:00

Motion 2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP) med anledning av prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde MP034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende


Utskottsberedning: 2012/13:JuU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth (SD) med anledning av prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde SD310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förutsättningarna


Utskottsberedning: 2012/13:JuU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 61 kB)

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid : 2012-06-12 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:28 av den 29 maj 2012 och protokoll 2011/12:29 av den 7 juni 2012 bifogas 2. Information Landshövding Eva Eriksson,

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid : 2012-06-12 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet 2. Protokollsjustering 3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål (JuU26) Justering Proposition

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid : 2012-06-07 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. It-stödet i rättskedjan (JuU11) Justering Skrivelse 2011/12:72 Föredragande: LG 3. Att hantera brottmål effektivt - en

2012-06-07 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-06-07 kl. 09:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid : 2012-06-07 09:00 Plats : Förstakammarsalen Offentlig utfrågning "Sverige i det internationella kulturlivet" - Program - Deltagarlista (delas vid utfrågningen) Bilagor Program Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)

2012-06-07 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid : 2012-05-31 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 juni 2012 2. Protokollsjustering 3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande

2012-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid : 2012-05-29 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:27 av den 24 maj 2012 bifogas 2. Allmänna kulturufrågor - KrU10 Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU10

2012-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid : 2012-05-24 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:26 av den 10 maj 2012 bifogas 2. Information Företrädare från Riksarkivet, Samordningssekretariatet för digitalisering,

2012-05-24 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid : 2012-05-10 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:25 av den 8 maj 2012 bifogas 2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet bereder kulturutskottet

2012-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid : 2012-05-10 09:30 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Vissa åtgärder mot illegala vapen (JuU22) Justering Prop. 2011/12:109 och motioner Föredragande: LG 3. En reformerad mutbrottslagstiftning

2012-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid : 2012-05-08 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:24 av den 3 maj 2012 bifogas 2. Allmänna kulturfrågor - KrU10 Beredning och preliminär ställning Motionshäfte

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid : 2012-05-08 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Ökad säkerhet i domstol (JuU24) Justering Prop. 2011/12:63 och motioner Föredragande: CB 3. Elektronisk stämningsansökan

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid : 2012-05-03 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:23 av den 24 april 2012 bifogas 2. Information Företrädare för Naturvårdsverket, enhetschef Maggie Javelius och

2012-05-03 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid : 2012-04-26 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU8) Justering Prop. 2011/12:55 och motioner Föredragande:

2012-04-26 10:00:00

Motion 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) med anledning av skr. 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet SD307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2012/13:JuU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 72 kB)