Dokument & lagar (52 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef Robert Bergqvist, chefsekonom SEB 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2014-03-04 11:00:00

Framställning / redogörelse 2013/14:RR2

Redogörelse till riksdagen 2013/14:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2013 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2013. Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens

2014-02-27

Framställning / redogörelse 2013/14:RR2 (pdf, 797 kB)

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning om Riksrevisionen 10 år Redaktör Magnus Isberg Riksrevisor Jan Landahl och Claes Norgren Tidigare delat: Riksrevisionen tio år 2. Anmälningar 3. Övriga frågor

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-02-20 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om det ekonomiska läget Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Justering Motioner Föredragande: AT 4. Kommissionens

2014-02-20 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens förslag till ändring av förordning EU nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar Subsidiaritetsprövning

2014-02-18 11:00:00

Framställning / redogörelse 2013/14:RR1

Redogörelse till riksdagen 2013/14:RR1 Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2013 Sammanfattning Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2013. Enligt lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen ska riksrevisorn med administrativt ansvar besluta om årsredovisningen

2014-02-14

Framställning / redogörelse 2013/14:RR1 (docx, 224 kB) Framställning / redogörelse 2013/14:RR1 (pdf, 1110 kB)

Framställning / redogörelse 2013/14:RB2

Framställning till riksdagen 2013/14:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2013 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska riksbanksfullmäktige lämna förslag till riksdagen och Riksrevisionen om dispositionen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning / redogörelse 2013/14:RB2 (pdf, 252 kB)

Framställning / redogörelse 2013/14:RB1

Framställning till riksdagen 2013/14:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2013 Sammanfattning Under 2013 hade följande ekonomiska utfall och händelser stor betydelse för Riksbankens verksamhet: Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet var fortsatt svag och påverkade den svenska tillväxten negativt.


Utskottsberedning: 2013/14:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2013/14:RB1 (docx, 2212 kB) Framställning / redogörelse 2013/14:RB1 (pdf, 2442 kB)

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-02-06 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Beredning Motioner Föredragande:AT 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 februari kl. 11.00 Bilagor 2. Motionshäfte och

2014-02-06 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-01-30 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: AT 2. Information om det ekonomiska läget Generaldirektör Mats Wikström, ESV Generaldirektör Mats Dillén, KI 3. Anmälningar

2014-01-30 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-01-23 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Offentlig upphandling FiU27 Beslut och justering Motioner Föredragande: EJ 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Nästa sammanträde

2014-01-23 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommunala frågor FiU26 Beredning Motioner Föredragande: AT 3. Övriga frågor 4. Utbildning digital mötestjänst Utbildare från IT-avdelningen 5. Nästa sammanträde

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-01-16 10:30 Plats: RÖ 5-10 Kl. 10.30-11.00 1. Information om peer review-granskningen av Riksrevisionen. Teamledare för peer review Nick Bateson, brittiska National Audit Office Riksrevisorerna Claes Norgren

2014-01-16 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-01-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-01-14 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förordningen om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal KOM 2013 641 Finansmarknadsminister Peter Norman Statssekreterare

2014-01-14 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Onsdag 2013-12-18 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2013-12-18 Plats: RÖ 5-10 1. Statsbudget för 2014 FiU10 Justering Föredragande: MO 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Tisdag 14 januari kl. 11:00 Bilagor 1. Betänkande

2013-12-18

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanksfullmäktiges presidium Ordförande Johan Gernandt Vice ordförande Sven Erik Österberg 2. Anmälningar 3. Kommissionens arbetsprogram för 2014 FiU4y Justering

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2013-12-05 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Proposition 2013/14:1 Föredragande: KS 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. FiU4 Justering

2013-12-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt FiU16 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KS, PB 3. Övriga frågor

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 14:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Fråga om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt Beredning Utskottsinitiativ, yttranden från Skatteverket och skatteutskottet Föredragande:

2013-11-28 14:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ 5-10 1. Öppen utfrågning om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Fredrik Sterzel, f.d. jusitieråd Per Molander, generaldirektör Ove Nilsson, f.d. kanslichef finansutskottet Sverker

2013-11-28 09:00:00