Dokument & lagar (52 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning och information om aktuella EU-frågor m.m. Finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-21 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Beredning Proposition 2013/14:1. UO2 och motioner Föredragande: KS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2013-11-21 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Finansinspektionens riskrapport Martin Andersson, generaldirektör 2. Anmälningar 3. Mottagande av motioner från arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksrevisorerna Claes Norgren Jan Landahl 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Justering Prop. 2013/14:1, motioner och yttranden Föredragande:

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-07 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Martin Flodén 2. Nästa sammanträde Tisdag 12 november kl. 11.00 Bilagor 1. Tidigare delat:

2013-11-07 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s årsbudget Statssekreterare Hans Lindberg 2. Penningpolitiska experter Lars E.O Svensson, fd. vice riksbankschef Anna Felländer, chefsekonom Swedbank 3. Anmälningar

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-10-24 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om aktuella EU-frågor Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Beredning Prop. 2013/14:1 och motioner

2013-10-24 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. AP-Fondernas verksamhet t.o.m. 2012 FiU6 Beredning Skrivelse 130 Föredragande: PE 3. Ändring i budgetlagen Fråga om yttrande till KU FiU2y Budgetpropositionen volym

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt FiU15 Beredning och justering Föredragande: CH 3. Kommissionens förslag om betaltjänster

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens årliga rapport 2013 2013/14: FiU9 Justering Redogörelse 2012/13:RR5 Föredragande: JS 3. Kommissionens förslag om fastställande av enhetliga regler

2013-10-03 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Fredag 2013-09-20 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-09-20 10:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Cecilia Skingsley 2. Nästa sammanträde Ev. torsdag 3 oktober Bilagor 1. Riksbankens penningpolitiska uppföljning, september 2013.

2013-09-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Aktuella EU ärenden Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. EU-förslag om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion inom

2013-09-19 10:30:00