Dokument & lagar (116 träffar)

Framställning / redogörelse 2013/14:RS1

Riksdagsstyrelsens framställning till riksdagen 2013/14:RS1 Tidningen Riksdag Departement Sammanfattning I denna framställning föreslår riksdagsstyrelsen att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag Departement. Tidningen tillkom genom ett beslut av riksdagen 1975 om att fr.o.m. 1976 ge ut en för


Utskottsberedning: 2013/14:KU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2013/14:RS1 (pdf, 196 kB)

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2013-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2013-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Justering Föredragande: HH 3. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Förslag, yttrande Skatteverket

2013-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Fredag 2013-12-06 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2013-12-06 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Beredning Föredragande: HH Bilagor 1. Utkast, bet. 2013/14:FiU16, kammarkansliets

2013-12-06 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2013-12-05 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Proposition 2013/14:1 Föredragande: KS 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. FiU4 Justering

2013-12-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2013-12-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Kunskapsöversikt om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna Information Jörgen Hettne, ställföreträdande direktör, och Pernilla Bäckman, utredare, båda vid Sieps

2013-12-05 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Fortsatt beredning Föredragande: KÖ 5. Tillgänglighet

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt FiU16 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KS, PB 3. Övriga frågor

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 14:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Fråga om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt Beredning Utskottsinitiativ, yttranden från Skatteverket och skatteutskottet Föredragande:

2013-11-28 14:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ 5-10 1. Öppen utfrågning om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Fredrik Sterzel, f.d. jusitieråd Per Molander, generaldirektör Ove Nilsson, f.d. kanslichef finansutskottet Sverker

2013-11-28 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 08:15 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utlämnande av allmänna handlingar Ev. beslut Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Material delas vid sammanträdet 5. Se särskild

2013-11-28 08:15:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Digital mötestjänst Information Anne Rymer-Rythén kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m. KU1

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning och information om aktuella EU-frågor m.m. Finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-21 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Beredning Proposition 2013/14:1. UO2 och motioner Föredragande: KS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2013-11-21 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Finansinspektionens riskrapport Martin Andersson, generaldirektör 2. Anmälningar 3. Mottagande av motioner från arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-19 kl. 10:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-19 10:45 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m. KU1 Fortsatt beredning Prop. 2013/14:1 samt motioner Redog.

2013-11-19 10:45:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-Förslag om förordning om stadgar för och finansiering av europeiska partier och stiftelser och EU-förslag om Europaparlamentets undersökningsrätt KOM2012 499 P7TA20120219

2013-11-14 09:00:00

Framställning / redogörelse 2013/14:JO1

frsrdg 2013/14 JO1 2013/14 mnr: pnr: Redogörelse 2013/14:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Omslag Anders Jansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders, Vällingby 2013 2 013 1 4:J O1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 13 Allmänna domstolar m.m. Kritik

2013-11-13

Framställning / redogörelse 2013/14:JO1 (pdf, 4037 kB)

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv Information KOM2012 788 Statsrådet Maria Larsson m.fl. vid Socialdepartementet och Justitiedepartementet kommer kl. 11.00

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksrevisorerna Claes Norgren Jan Landahl 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Justering Prop. 2013/14:1, motioner och yttranden Föredragande:

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing med medarbetare Kommer kl. 09.00 Informerar om årsredovisningen 2012, riksdagens anslag 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Sekretess

2013-11-07 09:00:00