Dokument & lagar (6 träffar)

kadep 1918:1 - urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 7. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 2 november 1918. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde innevarande dag, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, hava till tjänstemän i riksdagens kansli antagits:

1918-11-02

kadep 1918:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr J. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 25 februari 1918 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträden den 19 nästlidne januari och innevarande dag, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, hava

1918-02-22

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

kadep 1914:1 - b

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Yid sammanträde denna dag hava, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, till tjänstemän i riksdagens kansli antagits: å kansliavdelningen:en sekreterare och en registrator,

1914-05-23

kadep 1914:1 - a

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hava, i den ordning SO riksdags ordningen föreskriver, till tjänstemän i Riksdagens kansli antagits. en sekreterare och en registrator, vilken sis nämnde

1914-01-19

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01