Dokument & lagar (160 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte JuU17 Justering Proposition 2015/16:78 och motioner Föredragande: ALK 3. Patent- och marknadsdomstol

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Tjänstemannainformation om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap 2. Justering av protokoll Justering av

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning om vapendirektivet 2. EU-information från regeringen a En europeisk åklagarmyndighet b Ändringar i EU:s gränskodex c Förordningsförslag om en europeisk gräns- och

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:17 2. Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar TU8 Justering Prop. 2015/16:64 och motion Föredragande: MH 3. Övriga frågor

2016-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning om direktiv om terrorismbekämpning 2. Justering av protokoll 3. Förslag till direktiv om terrorismbekämpning Subsidiaritetsprövning Fortsatt beredning KOM2015

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:16 2. En flygstrategi för Europa Faktapromemoria 2015/16:FPM34 Föredragande: CF 3. Fråga om granskningsutlåtande Fråga

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2016 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:15 3. Cykelfrågor TU7 Justering

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 09:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 09:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förslag till ändring av direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen JuU26 Subsidiaritetsprövning Ev. justering KOM2015 750 Föredragande: SN

2016-01-21 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 10:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag JuU6y Yttrande till socialförsäkringsutskottet Justering Proposition 2015/16:65 och motioner Föredragande: AB 3. Förslag till ändring

2016-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. J ärnvägsutredningens slutbetänkande Utredare Gunnar Alexandersson informerar om järnvägsutredningens slutbetänkande 2. Inkomna skrivelser 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2016-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 JuU5y Yttrande till utrikesutskottet Justering KOM2015 610 Föredragande: SN 3. Utlänningsdatalag JuU6y Fråga om yttrande

2016-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-15 kl. 08:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-15 08:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet JuU24 Justering Proposition 2015/16:67 och motioner

2015-12-15 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Måndag 2015-12-14 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-14 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:13 2. Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Justering Prop. 2015/16:67 och motioner Föredragande: AB,

2015-12-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Fredag 2015-12-11 kl. 08:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-11 08:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:12 2. Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Fråga om yttrande till JU, beredning Prop. 2015/16:67 och

2015-12-11 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Fredag 2015-12-11 kl. 08:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-11 08:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av justitiekanslern Anna Skarhed, generaldirektören Helena Lindberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt företrädare för Polismyndigheten och Kammarrätten

2015-12-11 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:11 2. Post och grundläggande betaltjänster TU6 Justering Motioner Föredragande: MH 3. Information m.a.a. regeringens förslag

2015-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tågoperatörerna Företrädare från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tågoperatörerna informerar viktigare

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. EU-information från regeringen och ev. överläggning 2. Justering av protokoll 3. Budget Rättsväsendet JuU1 Justering Proposition 2015/16:1 och motioner Föredragande: AB, MK

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av rikspolischef Dan Eliasson och säkerhetspolischefen Anders Thornberg 2. Justering av protokoll 3. Budget Rättsväsendet JuU1 Prel. justering Proposition 2015/16:1 och

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-12-01 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 10 december 2. Information

2015-12-01 10:00:00