Dokument & lagar (306 träffar)

Socialutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11 DATUM 2016-11-08 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:10. 2 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp SoU3y Utskottet fortsatte

2016-11-08

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid: 2016-10-27 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Statens institutionsstyrelse SiS Generaldirektör Kent Ehliasson 2. Justering av protokoll Prot. 2016/17:9 mejlas 26/10 3. Redovisning av fördelning av medel från

2016-10-27 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10 DATUM 2016-10-27 TID 09.3011.35 11.4511.50 12.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:9. 2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 SoU2 Utskottet

2016-10-27

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-10-25 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid: 2016-10-25 09:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information om frågor kring assistansersättningen Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet och generaldirektör Ann-Marie Begler, Försäkringskassan 2. Information från utredningen

2016-10-25 09:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-10-25 TID 09.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om frågor kring assistansersättningen Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, och generaldirektör Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, informerade om frågor kring assistansersättningen.

2016-10-25

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-10-20 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid: 2016-10-20 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från LSS-utredningen Särskilda utredaren Désirée Pethrus 2. Information om Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationen 3. Justering av protokoll Prot. 2016/17:7 mejlas

2016-10-20 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-20 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från LSS-utredningen Särskilda utredaren Désirée Pethrus med medarbetare informerade om arbetet med utredningen och aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga 2. 2 Information

2016-10-20

Utskottsmöte 2016/17:7 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid: 2016-10-18 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Generaldirektör Kristina Svartz 2. Justering av protokoll Prot. 2016/17:6 mejlas 17/10 3. Utgiftsram för utgiftsområde

2016-10-18 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-18 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Generaldirektör Kristina Svartz med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga

2016-10-18

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid: 2016-10-13 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kommissionens förslag till ändring av förordning om nya psykoaktiva ämnen, KOM2016 547 Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut. Föredragande: CEP 2. Information om EU-frågor hösten 2016

2016-10-13 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-13 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till ändring av förordning om nya psykoaktiva ämnen, KOM2016 547 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2016 547. Utskottet ansåg att förslaget till Europaparlamentets

2016-10-13

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid: 2016-10-11 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Justitieombudsmannen JO Stefan Holgersson, ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedelsfrågor m.m. 2. Uppföljning, utvärdering och resultatanalys

2016-10-11 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-11 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitieombudsmannen JO Stefan Holgersson informerade utskottet om aktuella frågor. Deltagarlista se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

2016-10-11

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-09-29 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid: 2016-09-29 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information om Barnrättighetsutredningen Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 Särskilda utredaren Anita Wickström 2. Nytt regelverk om upphandling Fråga om yttrande till finansutskottet.

2016-09-29 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-09-29 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Barnrättighetsutredningen Bankonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 Särskilda utredaren Anita Wickström informerade om utredningens slutbetänkande Barnkonventionen blir svensk

2016-09-29

Utskottsmöte 2016/17:3 Torsdag 2016-09-22 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid: 2016-09-22 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Riksrevisionen informerar om rapporten Säkra och effektiva läkemedel RiR 2016:9 Riksrevisor Margareta Åberg 2. Justering av protokoll Prot. 2016/17:2 mejlas 21/9 3. Kanslimeddelanden

2016-09-22 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-09-22 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen informerar om rapporten Säkra och effektiva läkemedel Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare informerade om granskningsrapporten Säkra och effektiva läkemedel hur hanterar

2016-09-22

Utskottsmöte 2016/17:2 Tisdag 2016-09-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2 Datum och tid: 2016-09-20 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Nationella samordnaren för psykisk hälsa Kerstin Evelius 2. Kanslimeddelanden Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet. 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Tisdag den 22 september 2016 kl. 09.30

2016-09-20 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-20 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Nationella samordnaren för psykisk hälsa Den nationella samordnaren Kerstin Evelius med medarbetare informerade om arbetet med utveckling och samordning av insatser på området

2016-09-20

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1 Datum och tid: 2016-09-15 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet. Sociala frågor under slovakiska ordförandeskapet och inför nästa Epsco samt information om den sociala pelaren.

2016-09-15 09:30:00