Dokument & lagar (121 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid : 2016-10-18 11:00 Plats : RÖ 7-23 1 . Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:4 2. Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

2016-10-18 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:17 2. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9) Beredning Prop. 2016/17:45 och

2017-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid : 2016-11-17 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:8 2. Infrastruktur för framtiden (TU4) Beredning I Prop. 2016/17:21 och skr. 2016/17:20 och motioner Föredragande:

2016-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:8 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid : 2016-11-15 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Information från Trafikverket och Sveriges hamnar Lennart Kalander, chef Nationell planering, Stephen McLearnon från Trafikverket och branschchef Mikael Castanius

2016-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid : 2016-11-10 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:6 2. Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5) Beredning Prop. 2016/17:28 och motion Föredragande:

2016-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2016-10-27 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokol l Justering av protokoll 2016/17:5 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1) Beredning 1a (anslagsdelen) Prop. 2016/17:1 och

2016-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid : 2016-10-13 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokol l Justering av protokoll 2016/17:3 2. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y) Justering Prop. 2016/17:1 och motioner Föredragande:

2016-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid : 2016-10-11 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17: 2 2. Nytt regelverk om upphandling (TU2y) Beredning Prop. 2015/16:195 Föredragande: CF 3. Utgiftsramen

2016-10-11 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:TU201612011000 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Planerat sammanträde Trafikutskottet Datum och tid : Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00 Plats : RÖ7-23

2016-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:2 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:2 Datum och tid : 2016-09-29 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:1 2. Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel (TU2) Justering Prop.

2016-09-29 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2017 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. It- och postfrågor (TU6) Justering Motioner Föredragande:

2017-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2016-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2016-12-15 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Information om 5G Företrädare från PTS, Ericsson, TeliaSonera och Telenor informerar närmare om 5G 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:15 3. Kommissionens

2016-12-15 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2016-12-08 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:14 2. Kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (TU8) Subsidiaritetsprövning.

2016-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2016-12-06 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:13 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1) Justering Prop. 2016/17:1 och motioner Föredragande:

2016-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:13 Onsdag 2016-11-30 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid : 2016-11-30 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:12 2. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från

2016-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid : 2016-11-29 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:10 Justering av protokoll 2016/17:11 2. Kommissionens förslag om inrättande av Organet för europeiska

2016-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:11 Torsdag 2016-11-24 kl. 08:45

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:11 Datum och tid : 2016-11-24 08:45 Plats : Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden. Bilagor Punkt 1. Program, deltagarlista

2016-11-24 08:45:00

Utskottsmöte 2016/17:10 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid : 2016-11-22 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:9 2. Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5) Justering Prop. 2016/17:28 och motion Föredragande:

2016-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:1 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:1 Datum och tid : 2016-09-22 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering hösten 2016 Information om höstens utskottsarbete Föredragande: MR 2. Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa

2016-09-22 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-30 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:27 2. Yrkestrafik och taxi (TU13) Justering Motioner Föredragande: CF 3. Ett förändrat

2017-03-30 10:00:00