Dokument & lagar (149 träffar)

Omröstning 2005/06:FöU5p1 Anställningsformer

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 1 Anställningsformer Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 9 och 10. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p5 Hemvärnspersonal

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 5 Hemvärnspersonal Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 9 och 2005/06:Fö208. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 128 0

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU5p3 Diskriminering och trakasserier

Votering: betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten, förslagspunkt 3 Diskriminering och trakasserier Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkande 31, 2005/06:L291 yrkandena 13 och 14, 2005/06:L341 yrkande 17, 2005/06:L375 yrkande 37, 2005/06:U246 yrkandena 7 och 8, 2005/06:U385 yrkande 2, 2005/06:Fö212

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU4p4 Övervakning av sjötrafiken

Votering: betänkande 2005/06:FöU4 Sjö- och kustövervakningsfrågor, förslagspunkt 4 Övervakning av sjötrafiken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö221, 2005/06:MJ348 yrkande 4 och 2005/06:MJ446 yrkande 28. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-02-22

Omröstning 2005/06:FöU4p2 Kustbevakningen och Försvarsmakten

Votering: betänkande 2005/06:FöU4 Sjö- och kustövervakningsfrågor, förslagspunkt 2 Kustbevakningen och Försvarsmakten Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö206. Datum: 2006-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130 0 0 14 m 0 45 0 10 c 18

2006-02-22

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU6 Behandling av underlag till betänkande FöU6

2006-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Yttrande till utrikesutskottet Omedelbar justering av protokollsutdrag

2006-02-07 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Föredragning av UD, Fö samt Försvarsmakten med anledning av proposition 2005/06:67 Fortsatt

2006-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU3 Fortsatt behandling av betänkande FöU3 Transport

2006-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 11.00 Försvarsmakten redogör för arbetet med ett personalförsörjningssystem. 3. Justering av protokoll

2006-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning kl. 10.00 Försvarsdepartementet angående beredning av Grönbok om ett europeiskt program för skydd

2006-01-19 10:00:00

Omröstning 2005/06:FöU1p3 Anskaffning av viktigare materielprojekt

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 3 Anskaffning av viktigare materielprojekt Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 5 och avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 12 och 13. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p6 Styrning

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 6 Styrning Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö218 yrkandena 4 och 11. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p7 Insatsorganisation

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 7 Insatsorganisation Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 punkt 2. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p8 Internationella insatser

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 8 Internationella insatser Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U290 yrkande 24 och 2005/06:Fö218 yrkande 3. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p13 Materielförsörjning

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 13 Materielförsörjning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö220, 2005/06:Fö228, 2005/06:Fö254 och 2005/06:Fö257 yrkandena 1-3. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 kd Parti

2005-12-07

Omröstning 2005/06:FöU1p16 Rakelsystemet

Votering: betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2006, förslagspunkt 16 Rakelsystemet Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju564 yrkande 8. Datum: 2005-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 43 0

2005-12-07

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning GD Michael Sahlin och Jonas Alberoth om Folke Bernadotteakademien och deras verksamhet, m.m. 3. Justering

2005-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av betänkande 2005/06:FöU1 Justering av betänkande 2005/06:FöU1

2005-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 09:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.30-10.30 Information av ÖB gen H. Syrén angående genomfört försvarschefsmöte i EU 3. Justering

2005-11-17 09:30:00