Dokument & lagar (59 träffar)

minråd 2008/09:1552559 Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-03-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Bryssel den 18 och 19 februari 2009 4. Förberedelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1639756 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2009-03-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigade för kommissionen att inleda och föra förhandlingar med Internationella vinorganisationen OIV


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:635674 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft inre marknad, industri och forskning Datum: 2008-12-01 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan INRE MARKNADEN 3. Reaktion på den ekonomiska krisen Kommissionens föredragning av sitt meddelande om Lissabonstrategin:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:635673 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-12-02 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse inför Europeiska rådet 1112 december 2008 4. Finansiella tjänster 5. Beskattning 6. Presentation av revisionsrätten av årsrapporten för 2007 7. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:635672 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2008-12-04 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Lagstiftningspaketet för klimat och energi 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1255798 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2009-02-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Energitrygghet 4. Olja och Gas Riktlinjedebatt 5. Övriga frågor Energitoppmötet i Sofia Naturgas för Europa: trygghet och partnerskap Sofia den 24-25 april 2009 Information från den bulgariska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1255797 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur Datum: 2009-02-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan UNGDOMSFRÅGOR 3. Centrala budskap till Europeiska rådets vårmöte om den europeiska ungdomspakten och det europeiska samarbetet på ungdomsrådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1215035 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2009-02-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 1920 mars 2009 4. ev.Avtal med Liechtenstein om bedrägeribekämpning 5. Europeiska unionens allmänna budget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1037596 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2009-01-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Presentation 4. Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen att inleda och föra förhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1037595 Till p. 1

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2009-01-20 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning 4. Uppföljning av Europeiska rådets möte i december: konsekvenser för rådets arbete Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1333879 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2009-02-26 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till förordning om inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor Föredragning av kommissionen och inledande debatt 4. ev.Utkast


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1333878 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-02-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Strasbourg den 12-15 januari 2009 Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1077361 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-01-26 Preliminär dagordning 1. Presentation av ordförandeskapets prioriteringar offentlig debatt 2. Godkännande av den preliminära dagordningen 3. Antagande av A-punktslistan 4. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:574987 Till p. 5

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor budget Datum: 2008-11-21 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse av samrådsmötet med Europaparlamentet 4. ev.Preliminärt förslag till ändringsbudget nr 10 för 2008 5. ev.Preliminärt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:574986 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur Datum: 2008-11-20 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan KULTUR sr. Adelsohn Liljeroth 3. Utkast till rådets slutsatser om Europeiska unionens införande av ett europeiskt kulturarvsmärke Diskussion och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:574985 Till p. 1

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-11-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan JORDBRUK 3. Hälsokontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken Förslag till rådets förordning om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:490159 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-10-07 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse för Europeiska rådet den 15 och 16 oktober 2008 4. Finansiella tjänster ev.Utkast till direktiv om försäkringsbolags solvens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2005/06:1678 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2006-09-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. ev.En hållbar europeisk vinsektor Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Diskussion 4. ev.Gemensamma organisationen av marknaden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2005/06:1677 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2006-09-14 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut som antagits av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 3-6 juli 2006 YTTRE


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2005/06:1610 Till p. 5

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning Datum: 2006-07-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. a Sjunde ramprogrammet för forskning och teknologisk utveckling 2007-2013 b Sjunde ramprogrammet för EUROATOM 2007-2011 Politisk överenskommelse 4. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information