Dokument & lagar (64 träffar)

Yttrande 2016/17:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN2y Kommissionens vitbok om Europas framtid KOM 2017 2025 Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över vitboken om EU:s framtid KOM2017 2025 senast den 27 april 2017. EU-nämnden önskar också yttra sig över vitboken

2017-01-01

Yttrande 2016/17:EUN2y (docx, 71 kB)

Yttrande 2016/17:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge EU-nämnden och utskotten tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016. EU-nämnden lyfter i yttrandet

2017-01-01

Yttrande 2016/17:EUN1y (docx, 78 kB)

Utskottsmöte 2016/17:eun201703240900 Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Fredag 2017-03-24 kl. 09:00 Plats:

2017-03-24 09:00:00

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

minråd 2008/09:478712 Till p. 3

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-09-25 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Den europeiska pakten för invandring och asyl Politisk överenskommelse 4. Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:477844 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-09-25 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Den europeiska pakten för invandring och asyl Politisk överenskommelse 4. Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:477843 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning Datum: 2008-09-25 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:514356 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-10-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Utkast till rådets slutsatser om upprättande av nationella plattformar och en europeisk plattform för rapportering om brott på Internet 4. Konvergensprincipen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:514355 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2008-10-20 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Klimatförändringar Förberedelse av den fjortonde sessionen i partskonferensen COP14 för FN:s ramkonvention om klimatförändringar UNFCCC och den fjärde sessionen i partsmötet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:490158 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2008-10-09 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan INTERMODALA TRANSPORTER 3. Grönare transporter, En strategi för att internalisera externa kostnader, Åtgärder för att minska järnvägsbuller


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:481992 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-09-29 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan JORDBRUK 3. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna EG nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EG nr


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:481991 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2008-10-02 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:528531 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-10-27 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan JORDBRUK 3. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna EG nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EG nr


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:545087 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-11-04 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Uppföljning av Europeiska rådet den 15 och 16 oktober 2008: förberedelser av internationella initiativ som svar på finanskrisen Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:558806 Till p. 1 2 3

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-11-10 Preliminär


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:744508 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-12-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet: produktnormer, produktionskrav och kvalitetsordningar Riktlinjedebatt 4. Förslag till rådets förordning om tillämpningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:596972 Till p. 3

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi telekommunikation Datum: 2008-11-27 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 4. Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:596971 Till p. 4

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-11-28 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna EG nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EG 1234/2007 om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:596970 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-11-27 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Kampen mot terrorism: 4. It-brottslighet 5. Europeiskt system för PNR-uppgifter Ordförandeskapets rapport 6. Västafrika: Initiativ för att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1406300 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft inre marknad, industri och forskning Datum: 2009-03-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan INRE MARKNADEN, INDUSTRI 3. Uppföljning av översynen av den inre marknaden Diskussion Antagande av rådets slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Paginering