Dokument & lagar (2 460 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:23 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag till ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 Överläggning COM2020

2021-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Vårt framtida skattesystem en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform 2020:7 Information Klas Eklund,

2021-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:22 Torsdag 2021-01-21 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2021-01-21 08:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Informell videokonferens med jordbruks- och fiskeministrarna 25 januari 2021 Överläggning och information

2021-01-21 08:00:00

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från it-verksamhetsstöd 3. Justering av protokoll 4. Fiskeripolitik MJU8 Beredning Motioner

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kanslimeddelanden 3. Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar SkU12 Beredning Prop. 2020/21:49

2021-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information med anledning av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla

2021-01-14 10:00:00

Proposition 2020/21:68

Regeringens proposition 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus Prop. malus-systemet 2020/21:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen har i budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2020/21:SkU16
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:68 (pdf, 490 kB)

Proposition 2020/21:65

Regeringens proposition 2020/21:65 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom Prop. nedsatt energiskatt 2020/21:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2020/21:SkU17
Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:65 (pdf, 322 kB)

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-15 09:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information om systematiken i myndigheternas miljömålsredovisning till regeringen och regeringens

2020-12-15 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-10 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-10 07:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Miljöråd 17 december 2020 Överläggning och information Miljö- och klimatminister Isabella Lövin Miljödepartementet

2020-12-10 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-03 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-03 07:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 Fortsatt överläggning COM2020 562

2020-12-03 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1367/2006 av den 6 september

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Rådsslutsatser

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Rådsslutsater

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Uppföljningsrapport resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument 5. Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

2020-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-19 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-19 08:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 Överläggning COM2020 562 Miljö-

2020-11-19 08:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Totalförsvaret 2021-2025 MJU4y För yttrande till försvarsutskottet Justering

2020-11-17 11:00:00

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-11-12 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-12 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt

2020-11-12 10:00:00