Dokument & lagar (1 404 träffar)

Proposition 1918:38 - urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38. 1 Nr 38. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskatt m. m.given Stockholms slott den 6 december 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill

1918-12-06

Proposition 1918:38 - urtima (pdf, 408 kB)

Proposition 1918:37 - urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 37. 1 Nr 37. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående dispositionen av det å tilläggsstat för är 1918 under femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet given Stockholms slott den 3 december 1918. Under åberopande

1918-12-03

Proposition 1918:37 - urtima (pdf, 223 kB)

Proposition 1918:419

Kungl. Maj:ts nåd. proposition År 419. 1 Nr 419. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny avlöning sstat för statistiska centralbyrån m, m.given Stockholms slott den Sfi april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över tinansärenden för denna dag, vill Kungl. Magt

1918-12-01

Proposition 1918:419 (pdf, 3340 kB)

Proposition 1918:36 - urtima

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 36. 1 Nr 36. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående dispositionen av det å tillaggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet given Stockholms slott den 29 november 1918. Under åberopande

1918-11-29

Proposition 1918:36 - urtima (pdf, 241 kB)