Dokument & lagar (191 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid: 2017-02-14 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Beredning Motioner Föredragande: KS 4. Kommissionens förslag om en ram för återhämtning

2017-02-14 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering rörande samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan CAPD Samrådet avslutades den 12 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-02-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 6 samt en annotering avseende en landspecifik rekommendation med anledning av utvärderingen av Schengens informationssystem SIS 2016 Samrådet avslutades den 10 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDV Följande avvikande mening har inkommit från

2017-02-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 5 Samrådet avslutades den 3 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDVL Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna Avseende 5-7 på Coreper I samt 2-3, 5-8 och 10-11 på Coreper II.Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

2017-02-03

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid: 2017-02-02 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisningen för staten 2015 FiU15 Justering Skrivelse 2016/17:36 Föredragande:

2017-02-02 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid: 2017-01-31 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare FiU16 Justering Skrivelse 2016/17:40 Föredragande: EJ 4. Kommissionens förslag

2017-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:FiU201701311030 Tisdag 2017-01-31 kl. 10:30

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2017-01-31 kl. 10:30 Plats: RÖ5-

2017-01-31 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:FiU201701261030 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:30

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Torsdag 2017-01-26 kl. 10:30 Plats: RÖ5-

2017-01-26 10:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 4 Samrådet avslutades den 26 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande dels restriktiva åtgärder Tunisiendels uppdatering förteckning terrorismbekämpning Samrådet avslutades den 25 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 3 Samrådet avslutades den 20 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar avseende landsspecifika rekommendationer med anledning av utvärderingen av Schengens informationssystem SIS 2016 Samrådet avslutades den 20 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-20

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid: 2017-01-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 FiU15 Beredning Skrivelse 2016/17:36 Föredragande:

2017-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid: 2017-01-17 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Återhämtning och resolution av centrala motparter Överläggning Finansmarknadsminister Per Bolund Statssekreterare Ulf Holm 2016/17:FPM38, KOM2016856 2. Revidering av regelverken

2017-01-17 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådsslutsatser rörande MEPP fredsprocessen i Mellanöstern Samrådet avslutades den 16 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende en informationspunkt om en dom meddelad av EU-domstolen Samrådet avslutades den 15 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådsslutsatser rörande Libanon Samrådet avslutades den 15 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 2 Samrådet avslutades den 13 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-13

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-01-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid: 2017-01-12 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om förändringar i Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken Marianne Nessén, chef avdelningen för penningpolitik 2. Anmälningar 3. Regeringens skrivelse

2017-01-12 10:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende restriktiva åtgärder mot Iran och mot Demokratiska folkrepubliken Korea DPRK Samrådet avslutades den 11 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-11