Dokument & lagar (191 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-11-24 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid: 2016-11-24 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Beredning Proposition 2016/17:1 UO 2 Föredragande: KS 4. Statsskuldsräntor m.m. FiU4 Beredning

2016-11-24 10:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande beslut om godkännande av att Europol ingår avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol Samrådet avslutades den 24 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande en A-punkt inför RIF- rådet p. 4 som tillkommit till dagordningen för RIF-mötet Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande en A-punkt avseende förberedelserna inför EU-Ukraina toppmötet den 24 november 2016 Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna stöder sanktionerna

2016-11-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande A-punkter v.46 Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 5,7-9 och 13 på Coreper II.

2016-11-18

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid: 2016-11-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Statens budget 2017 Rambeslutet FiU1 Justering Prop. 2016/17:1, motioner, yttranden från andra utskott Föredragande: ACT, JNd, AJ, PE,

2016-11-17 10:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av rådsbeslut om avveckling av Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan Samrådet avslutades den 17 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-17

Utskottsmöte 2016/17:13 Tisdag 2016-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid: 2016-11-15 10:00 Plats: Förstakammaren kl.10.00-12.00 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick kl.12.00 2. Anmälningar 3. Justering

2016-11-15 10:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande A-punkter avseende dels rådsslutsatser gällande Iran och dels genomförandebeslut avseende sanktioner Syrien Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende information om mål vid EU-domstolen Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om två A-punktsannoteringar avseende dels rådsslutsatser gällande Iran och dels genomförandebeslut avseende sanktioner Syrien Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering avseende information om mål vid EU-domstolen Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-11-13

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-11-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid: 2016-11-10 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning Statssekreterare Max Elger Samråd Ekofin budget 2. Ränteexperter Harry Flam, Professor, Stockholms universitet Elisabeth Kopelman, Ekonom, SEB 3. Anmälningar

2016-11-10 10:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 45 inkl. kompl Samrådet avslutades den 10 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening vad beträffar dagordningspunkterna 7-9, 15, 18-19 och 23 på Coreper II.

2016-11-10

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11 Datum och tid: 2016-11-08 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Nytt regelverk om upphandling FiU7 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:195 och motioner Föredragande: EJ, LW 4. Inhämtande av yttrande

2016-11-08 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 44 inklusive komplettering samt en annotering avseende ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet Samrådet avslutades den 7 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM

2016-11-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om dels rådsbeslut rörande EU:s militära insats Atalantadels rådsbeslut rörande restriktiva åtgärder Ukraina Samrådet avslutades den 2 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Angående EU:s militära insats Atalanta anser vi att EU inte ska leda sådana här operationer.

2016-11-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför skriftligt förfarande i rådet om bekräftande av pol. Ök om TAC för Östersjön Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Vi är positiva till minskning när det gäller

2016-10-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 43 inklusive en annotering gällande ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,V Följande avvikande

2016-10-28

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid: 2016-10-27 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om förslagen i proposition om nytt regelverk om upphandling 2015/16:195 Civilminister Ardalan Shekarabi 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Uppföljning av

2016-10-27 10:30:00