Dokument & lagar (636 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:21 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 21. I 21. Godkänd av Törsta kammaren den Sätt november 1918 Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. é Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad hädelse av H 1 och 2 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:21 - urtima (pdf, 347 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:20 - urtima

6 Riksdagens skrivelse Nr 20. Nr 20. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Till Konungen. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående förskott å krigstidstillägg för år 191.9 åt vissa befattningshavare i statens tjänst.

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:20 - urtima (pdf, 236 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:19 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 19. 1 Nr 19. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition angående tillskott till extra krigstidstillägg för lantbruksingenjörer och vissa lantmätare. Första särskilda

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:19 - urtima (pdf, 341 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:18 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 18. I Nr 18- Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riåsdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utbetalande av avlöningsförmåner till vissa lärare vid statens undervisningsanstalter samt statsbidrag

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:18 - urtima (pdf, 192 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:17 - urtima

8 Riksdagens skrivelse Nr 17. Nr 17. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt biskopen i Luleå stift 0. Berg qvist. Första

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:17 - urtima (pdf, 145 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:16 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 16. 1 Nr 16. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majis proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärarpersonalen vid privatläroverken m. m. Första

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:16 - urtima (pdf, 452 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:15 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 15. 1 Nr 15. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor samt lärarinnor vid statsunderstödda

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:15 - urtima (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:14 - urtima

4 Riksdagens skrivelse Nr 14. Nr 14. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.is proposition angående extra krigstidstillägg åt vissa lärare vid statsunderstödda folkhögskolor m. m. Första särskilda utskottets

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:14 - urtima (pdf, 235 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:13 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 13. 1 Nr 13. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt vissa lärare vid högre folkskolor m. m. Första

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:13 - urtima (pdf, 257 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:12 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 12. 13 Nr 12. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid de av landsting och av städer, som

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:12 - urtima (pdf, 229 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:11 - urtima

10 Riksdagens skrivelse Nr 11. Nr 11. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj. ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid kommunala mellanskolor m. m. Första

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:11 - urtima (pdf, 239 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:10 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 10. 5 Nr 10. Godkänd av forsta kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid egentliga folkskolor och småskolor

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:10 - urtima (pdf, 354 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:9 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 9. 1 Nr 9. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och larn efter delägare

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:9 - urtima (pdf, 280 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:8 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 8. Nr 8. Godkänd av forsta kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter delägare

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:8 - urtima (pdf, 292 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:7 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 7. 1 Nr 7. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folk- och

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:7 - urtima (pdf, 277 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:6 - urtima

12 Riksdagens skrivelse Nr 6. Nr 6. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra gratifikation till sådana befattningshavare i statens tjänst, vilka i sin nämnda egenskap icke

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:6 - urtima (pdf, 257 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:5 - urtima

10 Riksdagens skrivelse Nr 5, Nr 5. Godkänd av första kammaren 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.is proposition angående extra krigstidst iltåg g för senare halvåret av 1918 åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:5 - urtima (pdf, 196 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:4 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 4. Nr 4. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensionsheråttigade änkor och barn efter befattningshavare

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:4 - urtima (pdf, 344 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:3 - urtima

I Rilc sd agens skrivelse Nr li. Kr Q fii Godkund av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Bilisdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt f. d. befattningshavare i statens tjänst

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:3 - urtima (pdf, 298 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:2 - urtima

Riksdagens skrivelse Nr 2. 1 I Nr 2. Godkänd av första kammaren den 29 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 29 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare

1918-11-29

Riksdagsskrivelse 1918:2 - urtima (pdf, 1161 kB)