Dokument & lagar (636 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:472

Riksdagens skrivelse Nr 472. 1 Nr 472. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av vissa bevillningar å tilläggsstat för år 1918. Bevillningsutskottets betänkande nr 66.Till Konungen. Innevarande riksdag har fattat beslut,

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:472 (pdf, 222 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:471

Riksdagens skrivelse Nr 471. I Nr 471. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1018. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av särskilda Kungl. Maj:ts propositioner rörande ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften och ändring

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:471 (pdf, 1357 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:465

2 Riksdagens skrivelse Nr 465. Nr 465. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ls proposition med förslag till lag om ändrad Igdelse av 2, 4, 5 och 6 i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:465 (pdf, 236 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:464

Riksdagens skrivelse Nr 464. 1 Nr Godkänd av företa kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj-ts framställning om ställande till Kungl. Maj:ts förfogande av medel alt i fall av behov tagas i anspråk å tid, då till följd av riksdagens

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:464 (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:463

Riksdagens skrivelse Nr 463. 7 Nr 463. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen med förslag till tilläggsstat till riksstaten för år 1918 gjorda framställning om återbetalning av tillfälliga

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:463 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:462

Riksdagens skrivelse Nr 462. 5 Kr 462. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anvisande av anslag för täckande av statens järnvägars driftförlust under 1918. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:462 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:461

Riksdagens skrivelse AV 461. 3 Xr 461. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för upprätthållande av yrkesinspektionens verksamhet. Statsutskottets utlåtande nr 248.Till Konungen.

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:461 (pdf, 149 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:460

Riksdagens skrivelse Nr 460. 1 Nr 460. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om anvisande av anslag för avbetalning å statsskulden. Statsutskottets utlåtande

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:460 (pdf, 207 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:459

6 Riksdagen skrivelse Nr 459. Nr 459. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om anvisande av anslag till räntor å statsskulden. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:459 (pdf, 298 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:458

Riksdagens skrivelse Nr 458. 1 Nr 458. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Majts proposition angående anslag till arbetslöshetens bekämpande. Statsutskottets utlåtande nr 137 och memorial nr 161.Till Konungen.

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:458 (pdf, 357 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:457

Riksdagens skrivelse Nr 457. Nr 457. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m. Statsutskottets utlåtande nr 226 samt memorial

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:457 (pdf, 414 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:440

6 Riksdagens skrivelse Nr 440. Nr 440. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående beredande av förbättrade lokaler åt länsstyrelsen i Stockholms län och byggnadsstyrelsen. Statsutskpttets utlåtande

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:440 (pdf, 237 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:410

Riksdagens skrivelse Nr 410. 1 Nr 410. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majits framställning angående omorganisation av skeppsgosseutbildningen m. in. Statsutskottets utlåtanden nr 172 och 199 punkt l:o.Till

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:410 (pdf, 826 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:10b

Riksdagens skrivelse Nr 10 B. 59 Nr 10 B. Godkänd av första kammaren den 31 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition rörande tillägg sstatens för år 1918 tionde huvudtitel. Bankoutskottets utlåtande nr 17 B.Till Konungen. l:o På

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:10b (pdf, 279 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:10a

Riksdagens skrivelse Nr 10 A. 1 Nr 10 A. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående regleringen av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel, innefattande anslagen till pensions- och indragningsstaterna. Bankoutskottets utlåtanden

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:10a (pdf, 3512 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:9b

Riksdagens skrivelse Nr 9 B. 139 Nr 9 B. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under till äg g sstatens för år 1918 nionde huvudtitel, innefattande anslagen till jordbruksdepartementet. Jordbruksutskottets

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:9b (pdf, 1696 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:9a

Riksdagens skrivelse Nr 9 A. 1 Nr 9 A. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna under riksstatens nionde huvudtitel, innefattande anslagen till jordbruksdepartementet. Jordbruksutskottets utlåtanden och

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:9a (pdf, 8712 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:5b

78 Riksdagens skrivelse Nr 5 B. Nr ÖB. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tilläggsstatens för år 1918 femte huvudtitel, innefattande anslagen till sjöförsvarsdepartementet. Statsutskottets

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:5b (pdf, 2110 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:5a

Riksdagens skrivelse Nr 5 A. 1 Nr 5 A. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918, Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för är 1919 femte huvudtitel, innefattande anslagen till sjöförsvarsdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:5a (pdf, 4819 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:470

Riksdagens skrivelse Nr 470. 1 Nr 470. Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar i villkoren för lån från fonden för tor vindustriens befrämjande samt anslag till kapitalökning

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:470 (pdf, 226 kB)