Dokument & lagar (636 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:469

8 Riksdagens skrivelse Nr 469. Nr 469. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken med överlämnande av bankoreglementet. Bankoutskottets memorial nr 42 och 67.Till fullmäktige i riksbanken. Det reglemente för riksbankens styrelse

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:469 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:468

Riksdagens skrivelse Nr 4H8. 7 Nr 468. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918 Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets memorial nr 42 och 67.Till Konungen. Till Eders Kungl. Maj:t får riksdagen kärjämte

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:468 (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:435

Riksdagens skrivelse Nr 4.35. 1 Nr 435. Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna för kapitalökning å tillägg sstat till riksstaten för år 1918 i avseende å post- och telegrafverken samt statens järnvägar

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:435 (pdf, 855 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:434

Riksdagens skrivelse Nr 434. 1 Nr 434. Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna för kapitalökning för år 1919 i avseende å och telegrafverken samt statens järnvägar och vattenfallsverk. Statsutskottets

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:434 (pdf, 2219 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:428

Riksdagens skrivelse Sr 428. 1 Nr 428, Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar no no jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:428 (pdf, 1432 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:411

Riksdagens skrivelse Nr 411. 1 Nr 411. Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställningar rörande flottans och kustartilleriets avlöning sanslag. Statsutskottets utlåtande nr 173.Till Konungen. I den till

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:411 (pdf, 1938 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:456

6 Riksdagens skrivelse Nr 456■Nr 456. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående uppskov med behandlingen av från sistlidne riksdag vilande förslag till ändrad lydelse av 103 och 108 regeringsformen samt 13, 14 mom. 3, 15 mom. 1

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:456 (pdf, 313 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:455

4 Riksdagens skrivelse Nr 455. Nr 455. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 262, med förslag till lag om ändrad lydelse av 28, 29 mom. 4, 3032 och 36 mom. 2 i förordningen om kommunalstyrelse

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:455 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:454

Riksdagens skrivelse Nr 454. 1 Nr 454. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 261, med förslag till lag om ändrad lydelse av 28, 29 mom. 1 och 42 i förordningen om kommunalstyrelse på landet

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:454 (pdf, 204 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:453

Riksdagens skrivelse Nr 453. 9 Nr 453. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till dels lag om ändrad lydelse av 1, 2, 10, 13, 19, 21, 22, 23, 30, 36, 38 och 39 i förordningen den

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:453 (pdf, 156 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:452

8 Riksdagens skrivelse Nr 452. Nr 452. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 277 till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 mom. 1, 2, 3 och 4, 18 samt 40 mom. 1 i förordningen

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:452 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:451

6 Riksdagens skrivelse Nr 451. Nr 451. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 290, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunal styrel se på landet den

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:451 (pdf, 165 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:450

Riksdagens skrivelse Nr 450. 1 Nr 450. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående av riksdagen beslutade ändringar i rikets grundlagar. Konstitutionsutskottets memorial nr 1 p. 5:o.Till Konungen. Sedan 1917 års riksdag i anledning

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:450 (pdf, 329 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:449

Riksdagens skrivelse Nr 449. 5 Nr 449. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av två Kungl. Maj:ts propositioner med förslag till ändringar i vissa delar av förordningen den 30 juni 1916 om krigskonjunkiurskatt. Bevillningsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:449 (pdf, 714 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:448

Riksdagens skrivelse AV 448. 3 Nr 448. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 i förordningen den 28 oktober 1910 om inkomstoch förmögenhetsskatt

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:448 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:447

Riksdagens skrivelse Nr 447. I Nr 447. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 53 och memorial

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:447 (pdf, 140 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:446

Riksdagens skrivelse Nr 446. 1 Nr 44.Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918 Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till förordning angående vissa ändringar i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:446 (pdf, 1022 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:445

8 Riksdagens skrivelse Nr 445. Är 445. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion angående ersättning åt lokomotivreparatören M. Holmberg för flyttning till annan tjänstgöringsort. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:445 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:444

6 Riksdagens skrivelse Nr 444. Nr 444. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen ävensom i propositionen med förslag till tilläggsstat för år 1918 gjorda framställningar om anslag

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:444 (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:443

Riksdagens skrivelse Nr 443. tfr 443. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av KungI. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående avsättning till statsverkets fond av rusdrycksmedel. Statsutskottets utlåtande

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:443 (pdf, 121 kB)