Dokument & lagar (636 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:407

Riksdagens skrivelse Kr 407. 1 Nr 407. Godkänd av forsta kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av den lägre tekniska undervisningen jämte i ärendet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:407 (pdf, 1794 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:394

Riksdagens skrivelse Nr 394. 1 Nr 394. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonalerna vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna,

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:394 (pdf, 4164 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:4b

Riksdagens skrivelse Nr 4 B. 107 Nr 4 B. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna under tilläggsstatens för år 1918 fjärde huvudtitel, innefattande anslagen till lantförsvarsdepartementet. Statsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:4b (pdf, 1444 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:4a

Riksdagens skrivelse Nr 4 A. 1 Nr 4 A. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för dr 1919 fjärde huvudtitel, innefattande anslagen till låntförsvarsdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:4a (pdf, 6836 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:418

Riksdagens skrivelse Nr 418. 1 Nr 418. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:418 (pdf, 696 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:417

Riksdagens skrivelse Nr 417. Nr 417. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående ändrade villkor och bestämmelser för den av staten utövade egnahemslåner öreisen. Jordbruksutskottets utlåtande nr 36.Till

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:417 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:416

Riksdagens skrivelse Nr 416. 1 Nr 416. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av statsmedel åt föreningar för beredande av driftkredit

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:416 (pdf, 273 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:415

Riksdagens skrivelse Nr 415. 1 Nr 415. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare jämte i ärendet

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:415 (pdf, 4078 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:414

Riksdagens skrivelse Nr 414. 1 Nr 414. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående regling av avlöningsförhållanden in. in. för personal vid statens hospital och asyler jämte i ämnet väckta

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:414 (pdf, 2009 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:413

12 Riksdagens skrivelse Nr 413, Nr 413. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av eg mindre Kungl. Maj ds proposition angående anslag för bestridande av pa staten belöpande kostnad för pensionstillägg och understöd enligt

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:413 (pdf, 228 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:412

Riksdagens skrivelse Nr 412. I Nr 412. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till dels. lag om ändrad lydelse av 58, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26 och 2833 i lagen den 30 juni 1913

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:412 (pdf, 651 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:406

Riksdagens skrivelse Nr 406. 7 Nr 406. Godkänd av företa kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning, dels ock två

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:406 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:401

8 Riksdagens skrivelse Nr 401. Nr 401. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartygmellan svensk och utrikes

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:401 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:395

Riksdagens skrivelse Nr 95. 1 Nr 395. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om anvisande av medel till bestridande av kostnaderna för vattendomstolarnas verksamhet m. m. Tredje särskilda utskottets

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:395 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:374

Riksdagens skrivelse Nr 374. 1 Nr 374. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av KungMajds proposition angående inrättande av en kr af Hedning slånefond ävensom i ämnet väckta motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 127.Till

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:374 (pdf, 540 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:357

Riksdagens skrivelse Nr 357. 1 Nr 357. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kunql. Maj:ts proposition med förslag till lag angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Lagutskottets utlåtande nr 62 och memorial

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:357 (pdf, 645 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:3b

16 Riksdagens skrivelse Nr 3 B. Nr 3 13. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tillägg sstatens för år 1918 tredje huvudtitel, innefattande avslagen till utrikesdepartementet. Statsutskottets

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:3b (pdf, 592 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:3a

Riksdag ems skrivelse Nr 3 A. 1 Nr 3 A. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 tredje huvudtitel, innefattande anslagen till utrikesdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:3a (pdf, 968 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:409

Riksdagens skrivelse Nr 409. 1 Nr 409. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:409 (pdf, 361 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:408

Riksdagens skrivelse Nr 408. 31 Nr 408. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om visst undantag från bestämmelserna i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873. Bankoutskottets

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:408 (pdf, 169 kB)