Dokument & lagar (1 060 träffar)

Riksdagsskrivelse 1963:422 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr Jf21år 1963 Nr 421 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 sjömanslagen den SO juni 1952 nr 530Andra lagutskottets utlåtande nr 78 Till Konungen Genom en den 18 november 1963 dagtecknad proposition, nr 201, har

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:422 - höst (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:421 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr Jf21år 1963 Nr 421 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 sjömanslagen den SO juni 1952 nr 530Andra lagutskottets utlåtande nr 78 Till Konungen Genom en den 18 november 1963 dagtecknad proposition, nr 201, har

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:421 - höst (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:420 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl9Jf20 år 1963 7 Nr 419 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om biskopsval, m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen Genom en den 25 oktober 1963 dagtecknad proposition, nr 195, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:420 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:419 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl9Jf20 år 1963 7 Nr 419 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om biskopsval, m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen Genom en den 25 oktober 1963 dagtecknad proposition, nr 195, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:419 - höst (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:412 - höst

Riksdagens skrivelse nr 11Jfl2 år 1963 3 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kwngl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1963/61f, i vad propositionen avser ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 218 Till Konungen

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:412 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:411 - höst

Riksdagens skrivelse nr 11Jfl2 år 1963 3 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kwngl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1963/61f, i vad propositionen avser ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 218 Till Konungen

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:411 - höst (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:410 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr lf09lflO år 1963 Nr 409 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstuten för budgetåret 1963/6i vad propositionen avser socialdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 216 Till Konungen Med

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:410 - höst (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:409 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr lf09lflO år 1963 Nr 409 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstuten för budgetåret 1963/6i vad propositionen avser socialdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 216 Till Konungen Med

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:409 - höst (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:408 - höst

Nr Jf07Jf2Jf Riksdagens skrivelse nr Jf07Jf08 år 1963 1 Nr 407 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1963/6Jj, i vad propositionen avser justitiedepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 214

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:408 - höst (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:407 - höst

Nr Jf07Jf2Jf Riksdagens skrivelse nr Jf07Jf08 år 1963 1 Nr 407 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1963/6Jj, i vad propositionen avser justitiedepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 214

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:407 - höst (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:406 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405406 år 1963 Nr 405 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för fortsatt utbyggnad av universitets- och högskoleväsendet m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 212 Till Konungen Med överlämnande av ett

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:406 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:405 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 405406 år 1963 Nr 405 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för fortsatt utbyggnad av universitets- och högskoleväsendet m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 212 Till Konungen Med överlämnande av ett

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:405 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:404 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf03JfOJf år 1963 15 Nr 403 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående landstingskommunernas övertagande av statens mentalsjukvård m. m. Statsutskottets utlåtande nr 210 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:404 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:403 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf03JfOJf år 1963 15 Nr 403 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående landstingskommunernas övertagande av statens mentalsjukvård m. m. Statsutskottets utlåtande nr 210 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:403 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:400 - höst

Riksdagens skrivelse nr 399JfOO år 1963 13 Nr 399 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret i anledning av framställning av fullmäktige i riksgäldskontoret angående inrättande av vissa ordinarie tjänster vid riksdagens ekonomibyrå. Bankoutskottets utlåtande nr 33 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:400 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:399 - höst

Riksdagens skrivelse nr 399JfOO år 1963 13 Nr 399 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret i anledning av framställning av fullmäktige i riksgäldskontoret angående inrättande av vissa ordinarie tjänster vid riksdagens ekonomibyrå. Bankoutskottets utlåtande nr 33 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret

1963-12-12

Riksdagsskrivelse 1963:399 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:424 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf23Jf2Jf år 1963 9 Nr 423 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition dels med förslag till ändring i lagen den 28 juni 1962 nr 371 om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.dels ock angående godkännande av protokoll rörande privilegier

1963-12-11

Riksdagsskrivelse 1963:424 - höst (pdf, 157 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:423 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf23Jf2Jf år 1963 9 Nr 423 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition dels med förslag till ändring i lagen den 28 juni 1962 nr 371 om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.dels ock angående godkännande av protokoll rörande privilegier

1963-12-11

Riksdagsskrivelse 1963:423 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:418 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 417418 år 1963 Nr 417 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om inrättande av ett ekonomiskt förvaltarskap som alternativ till omyndigförklaring. Första lagutskottets utlåtande nr 50 Till Konungen I anledning av två inom riksdagen väckta motioner får riksdagen,

1963-12-11

Riksdagsskrivelse 1963:418 - höst (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1963:417 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 417418 år 1963 Nr 417 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om inrättande av ett ekonomiskt förvaltarskap som alternativ till omyndigförklaring. Första lagutskottets utlåtande nr 50 Till Konungen I anledning av två inom riksdagen väckta motioner får riksdagen,

1963-12-11

Riksdagsskrivelse 1963:417 - höst (pdf, 121 kB)