Dokument & lagar (1 044 träffar)

Riksdagsskrivelse 1964:291

2 Riksdagens skrivelse nr 290291 år 196fy Nr 290 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition angående studiesocialt stöd till studerande ungdom, dels Kungl. Maj:ts förslag i statsverkspropositionen angående anslag till kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kreditgaranti,

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:291 (pdf, 201 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:277

Riksdagens skrivelse nr 276277 år 196It 11 Nr 276 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställningar angående anslag till naturvårdsverksamhet, in. m.jämte i ämnet väckta motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 19 i Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:277 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:276

Riksdagens skrivelse nr 276277 år 196It 11 Nr 276 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställningar angående anslag till naturvårdsverksamhet, in. m.jämte i ämnet väckta motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 19 i Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:276 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:273

Riksdagens skrivelse nr 272273 år 1964 9 Nr 272 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statstjänstemannens löner under åren 1964 och 1965 m. m. Statsutskottets utlåtande nr 134 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 134 i

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:273 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:272

Riksdagens skrivelse nr 272273 år 1964 9 Nr 272 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående statstjänstemannens löner under åren 1964 och 1965 m. m. Statsutskottets utlåtande nr 134 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 134 i

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:272 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:265

Riksdagens skrivelse nr 261f265 år 196Jf 5 Nr 264 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angaende ändring i lagen om allmän försäkring m. m.i vad propositionen avser anslag för budgetåret 196/65. Statsutskottets utlåtande nr 124 Till Konungen Med överlämnande

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:265 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:264

Riksdagens skrivelse nr 261f265 år 196Jf 5 Nr 264 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angaende ändring i lagen om allmän försäkring m. m.i vad propositionen avser anslag för budgetåret 196/65. Statsutskottets utlåtande nr 124 Till Konungen Med överlämnande

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:264 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:263

4 Riksdagens skrivelse nr 262263 år 1961f Nr 262 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående organisation av förvaltningarna vid marinkommando Syd. Statsutskottets utlåtande nr 122 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 122 i

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:263 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:262

4 Riksdagens skrivelse nr 262263 år 1961f Nr 262 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående organisation av förvaltningarna vid marinkommando Syd. Statsutskottets utlåtande nr 122 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 122 i

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:262 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:261

Riksdagens skrivelse nr 260261 år 1964 3 Nr 260 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag angaende inköp av öbligdtioner i Förenta Nationernas obligationslån. Statsutskottets utlåtande nr 120 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:261 (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:260

Riksdagens skrivelse nr 260261 år 1964 3 Nr 260 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag angaende inköp av öbligdtioner i Förenta Nationernas obligationslån. Statsutskottets utlåtande nr 120 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:260 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:259

2 Riksdagens skrivelse nr 258259 år 1961f Nr 258 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående skolväsendets centrala ledning m:m.såvitt propositionen hänvisats till statsutskottet, jämte i ämnet väckta motioner, m. m. Statsutskottets utlåtande nr 113 och memorial nr 144 Till

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:259 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:258

2 Riksdagens skrivelse nr 258259 år 1961f Nr 258 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående skolväsendets centrala ledning m:m.såvitt propositionen hänvisats till statsutskottet, jämte i ämnet väckta motioner, m. m. Statsutskottets utlåtande nr 113 och memorial nr 144 Till

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:258 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:257

Nr 256287 Riksdagens skrivelse nr 256257 år 196Jf 1 Nr 256 Riksdagens skrivelse till Konungen angående upphävande av 31 regeringsformen. Konstitutionsutskottets memorial nr 16 Till Konungen Sedan 1960 års riksdag antagit såsom vilande för vidare grundlagsenlig behandling ett av Eders Kungl. Maj t i proposition nr

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:257 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:256

Nr 256287 Riksdagens skrivelse nr 256257 år 196Jf 1 Nr 256 Riksdagens skrivelse till Konungen angående upphävande av 31 regeringsformen. Konstitutionsutskottets memorial nr 16 Till Konungen Sedan 1960 års riksdag antagit såsom vilande för vidare grundlagsenlig behandling ett av Eders Kungl. Maj t i proposition nr

1964-05-26

Riksdagsskrivelse 1964:256 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:267

6 Riksdagens skrivelse nr 266267 år 1961f Nr 266 Riksdagens skrivelse till Konungen angående allmän beredskapsstat för budgetåret 196fy/65. Statsutskottets memorial nr 126 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets memorial nr 126 angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1964/65

1964-05-22

Riksdagsskrivelse 1964:267 (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:266

6 Riksdagens skrivelse nr 266267 år 1961f Nr 266 Riksdagens skrivelse till Konungen angående allmän beredskapsstat för budgetåret 196fy/65. Statsutskottets memorial nr 126 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets memorial nr 126 angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1964/65

1964-05-22

Riksdagsskrivelse 1964:266 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:253

Riksdagens skrivelse nr 252253 år 196If 15 Nr 252 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående den framtida organisationen av upplysning savdelning en vid statens institut för konsumentfrågor, m. m.jämte i ämnet väckt motion. Statsutskottets utlåtande nr 117 Till Konungen Med

1964-05-22

Riksdagsskrivelse 1964:253 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:252

Riksdagens skrivelse nr 252253 år 196If 15 Nr 252 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående den framtida organisationen av upplysning savdelning en vid statens institut för konsumentfrågor, m. m.jämte i ämnet väckt motion. Statsutskottets utlåtande nr 117 Till Konungen Med

1964-05-22

Riksdagsskrivelse 1964:252 (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1964:251

14 Riksdagens skrivelse nr 250251 år 1964 Nr 250 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag för budgetåret 1964/ 65 till teaterverksamhet m. m. Statsutskottets utlåtande nr 115 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1964-05-22

Riksdagsskrivelse 1964:251 (pdf, 115 kB)