Dokument & lagar (1 067 träffar)

Riksdagsskrivelse 1969:429 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf28Jf29 år 1969 11 Nr 428 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen 1951f:521Bevillningsutskottets betänkande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:429 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:428 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf28Jf29 år 1969 11 Nr 428 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen 1951f:521Bevillningsutskottets betänkande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:428 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:423 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 1/23 år 1969 Nr 422 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om åtgärder för att bättre utnyttja skoltelevisionsprogram. Statsutskottets utlåtande nr 189 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 189 får riksdagen anmäla att riksdagen

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:423 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:422 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 1/23 år 1969 Nr 422 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om åtgärder för att bättre utnyttja skoltelevisionsprogram. Statsutskottets utlåtande nr 189 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 189 får riksdagen anmäla att riksdagen

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:422 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:421 - höst

Riksdagens skrivelser nr 4201$1 år 1969 7 Nr 420 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969170 i vad avser industridepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 1S6 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:421 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:420 - höst

Riksdagens skrivelser nr 4201$1 år 1969 7 Nr 420 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969170 i vad avser industridepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 1S6 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:420 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:419 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr lfl8lfl9 år 1969 Nr 418 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969170 i vad avser handelsdepartementets verksamhetsområde: Statsutskottets utlåtande nr 184 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:419 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:418 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr lfl8lfl9 år 1969 Nr 418 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969170 i vad avser handelsdepartementets verksamhetsområde: Statsutskottets utlåtande nr 184 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:418 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:417 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl6417 år 1969 5 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 i vad avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 182 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:417 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:416 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl6417 år 1969 5 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 i vad avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 182 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:416 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:415 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr Jfl-bJf15 år 1969 Nr 414 Riksdagens skrivelse till KonvMgen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående■utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 i vad avser försvarsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 180 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:415 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:414 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr Jfl-bJf15 år 1969 Nr 414 Riksdagens skrivelse till KonvMgen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående■utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 i vad avser försvarsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 180 Till Konungen Med överlämnande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:414 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:413 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl2jlS år 1969 3 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av riksdagens revisorers skrivelse angående förvaltningen av vissa kungliga slott m. m. jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 51 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:413 - höst (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:412 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl2jlS år 1969 3 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av riksdagens revisorers skrivelse angående förvaltningen av vissa kungliga slott m. m. jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 51 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:412 - höst (pdf, 93 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:407 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lf06Jf07 år 1969 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen med förslag till ändringar i kommunallagen för Stockholm i anledning av två propositioner jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 45 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:407 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:406 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lf06Jf07 år 1969 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen med förslag till ändringar i kommunallagen för Stockholm i anledning av två propositioner jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 45 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande

1969-12-17

Riksdagsskrivelse 1969:406 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:430 - höst

12 Riksdagens skrivelse nr lf30 år 1969 Nr 430 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om postbanken, m. to. Bankoutskottets utlåtande nr 53 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 53 i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:430 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:427 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr Jf26J/27 år 1969 Nr 426 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen 1908:128 angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, m. m. jämte motion. Bevillningsutskottets betänkande

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:427 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:426 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr Jf26J/27 år 1969 Nr 426 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen 1908:128 angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, m. m. jämte motion. Bevillningsutskottets betänkande

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:426 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:425 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf2—ty25 år 1969 9 Nr 424 Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969j70. Statsutskottets memorial nr 191 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets memorial nr 191 får riksdagen anmäla att riksdagen bifallit vad utskottet

1969-12-16

Riksdagsskrivelse 1969:425 - höst (pdf, 96 kB)