Dokument & lagar (701 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:445

8 Riksdagens skrivelse Nr 445. Är 445. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion angående ersättning åt lokomotivreparatören M. Holmberg för flyttning till annan tjänstgöringsort. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:445 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:444

6 Riksdagens skrivelse Nr 444. Nr 444. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen ävensom i propositionen med förslag till tilläggsstat för år 1918 gjorda framställningar om anslag

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:444 (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:443

Riksdagens skrivelse Nr 443. tfr 443. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av KungI. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående avsättning till statsverkets fond av rusdrycksmedel. Statsutskottets utlåtande

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:443 (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:442

Riksdagens skrivelse Nr 442. 3 Nr 442. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillstånd för vissa ordinarie befattningshavare hos postsparbanken att i och för åtnjutande av avlöningsförhöjning

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:442 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:441

Riksdagens skrivelse Nr 441. 1 NTr 441. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avlöningsförhöjning för viss fångvårdstjänstemän. Statsutskottets utlåtande nr 227.Till Konungen. I en till

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:441 (pdf, 178 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:439

Riksdagens skrivelse Nr 439. 5 Nr 439. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av arvodesfyllnad åt tjänstemän, som på förordnande uppehålla kammarrättsråds tjänstgöring. Statsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:439 (pdf, 136 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:438

Riksdagens skrivelse Nr 438. 3 Nr 438. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ytterligare statsbidrag å tillläggsstat för år 1918 till det frivilliga brandväsendet. Statsutskottets utlåtande

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:438 (pdf, 177 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:437

2 Riksdagens skrivelse Nr 437. Nr 437. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående beredande av fyllnadsarvode åt en särskild föredragande i finansdepartementet. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:437 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:436

Ttilcsdagens skrivelse Nr 436. 1 Nr 436. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående resebidrag till vissa patienter vid radiumhemmet i Stockholm. 8tatsutskottets utlåtande nr 40.Till Konungen.

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:436 (pdf, 152 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:433

Riksdagens skrivelse Nr 433. 1 Nr 433. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till överenskommelser dels angående malmbrytning inom Luossavara och Grängesbergs malmfält

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:433 (pdf, 822 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:432

Riksdagens skrivelse Nr 432. 1 Nr 432. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag om ändringar i vissa delar av gällande telefon- och telegrafreglementen samt i ämnet väckta motioner.

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:432 (pdf, 711 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:431

Riksdagens skrivelse Nr 431. I Nr 431. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Majds proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk m. m. jämte i ämnet, väckta motioner.

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:431 (pdf, 1695 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:430

Riksdagens skrivelse Nr 430. 1 Nr 430. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. jRiksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:430 (pdf, 1219 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:429

Riksdagens skrivelse Nr 429. 1 Nr 429. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. m. ävensom i ämnet väckta motioner. Statsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:429 (pdf, 628 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:427

Riksdagens skrivelse Nr 427. 1 Nr 427. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majis proposition angående anslag för upprätthållande av kommcrskollegii verksamhet under år 1919 m. m. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:427 (pdf, 519 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:426

Riksdagens skrivelse Nr 426. J Nr 426. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken jämte en i ämnet väckt motion. Statsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:426 (pdf, 382 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:425

Riksdagens skrivelse Nr 425. 1 Nr 425. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition om anvisande av medel till beredande av tvång suppfostran åt minderåriga manliga förbrytare m. m. Statsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:425 (pdf, 489 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:424

Riksdagens skrivelse Nr 424. I Nr 424. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader under år 1919. Statsutskottets utlåtande nr 219.Till

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:424 (pdf, 616 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:423

Riksdagens skrivelse Nr 423. 1 Nr 423. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1919 m. m. Statsutskottets utlåtande nr 218.Till Konungen.

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:423 (pdf, 854 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:422

Riksdagens skrivelse Nr 422. 1 Nr 422. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, dels i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1919 dels ock angående särskild tilläggsskatt

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:422 (pdf, 1184 kB)