Dokument & lagar (701 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:3a

Riksdag ems skrivelse Nr 3 A. 1 Nr 3 A. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 tredje huvudtitel, innefattande anslagen till utrikesdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:3a (pdf, 968 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:409

Riksdagens skrivelse Nr 409. 1 Nr 409. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:409 (pdf, 361 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:408

Riksdagens skrivelse Nr 408. 31 Nr 408. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om visst undantag från bestämmelserna i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873. Bankoutskottets

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:408 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:405

Riksdagens skrivelse Nr 405. 5 Nr 405. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till lag om andrad lydelse av 1 i lagen den h juni 1HS6 angående ersättning av allmänna medel till

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:405 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:404

4 Riksdagens skrivelse Nr 404. Nr 404. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående användande i vissa fall av militär personal till skördearbete. Lagutskottets utlåtande nr 79.Till Konungen.

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:404 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:403

2 Riksdagens skrivelse Nr 403. dagsarbetet ännu må komma att fortgå, medhinna att ingå i en så omsorgsfull detaljgranskning av Kung Maj:ts förevarande proposition, som varit erforderlig för ett ståndpunktstagande till förslagen. Med anledning härav finner sig utskottet nödsakat hemställa att förevarande proposition

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:403 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:402

Riksdagens skrivelse Nr 402. 1 Nr 402. Godkänd av forsta kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till lag om fri rättegång m. in. Lagutskottets utlåtande nr 77.Till Konungen. Genom en den 12 april 1918

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:402 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:400

Riksdagens skrivelse Nr 400. 7 Nr 400. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om polisväsendet i rikets städer. Lagutskottets utlåtande nr 73.Till Konungen. Genom en den 12

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:400 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:399

6 Riksdagens skrivelse Nr 399. 399. Godkänd av företa kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen. Lagutskottets utlåtande nr 63.memorial nr

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:399 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:398

liksdagent, skrivelse Nr a 08. 5 Nr 398. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens förordnanden för två suppleanter för de av riksdagen utsedda ledamöterna i riksdagsbibliotekets styrelse. Yi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro,

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:398 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:397

4 Riksdagens skrivelse Nr 397. Nr 397. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens förordnanden för två ledamöter i styrelsen över riksdagsbiblioteket. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade öro, göra veterligt:att, sedan, jämlikt stadgarna

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:397 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:396

Riksdagens skrivelse Nr 396. 3 Nr 396. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av riksdagens två ledamöter i styrelsen över riksdagsbiblioteket jämte två suppleanter för dem. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:396 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:393

Riksdagens skrivelse Nr 393. 1 Nr 393. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918 Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels KungMaj:ts proposition med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom m. m. dels ock fyra i ämnet

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:393 (pdf, 467 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:392

Riksdagens skrivelse Nr 392. 1 Nr 392. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. dels ock i anledning av propositionen

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:392 (pdf, 293 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:391

Riksdagens skrivelse Nr 391. 1 Nr 391. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till vattenlag m. m.dels ock i ämnet väckta motioner. Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1 och

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:391 (pdf, 6597 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:390

Riksdagen skrivelse Nr 390. 1 Nr 300. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående villkorlig straffdom m. m. Lagutskottets utlåtande nr 74.Till Konungen. Genom en den

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:390 (pdf, 702 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:361

8 Riksdagens skrivelse Nr 361. Nr 361. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående de i regeringsformens 63 föreskrivna kreditiv summor. Statsutskottets memorial nr 202.Till Konungen. Med anledning av stadgandet i 63 regeringsformen

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:361 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:360

6 Riksdagens skrivelse Nr 360. Nr 360. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av rörelsekapital för statens industrikommission för tillgodoseeende av landets importbehov av

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:360 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:340

Riksdagensskrivelse Nr 340. 9 Nr 340. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående undersökning om möjligheterna för ett bättre tillvaratagande av stubbveden å statens skogar. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:340 (pdf, 278 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:389

12 Riksdagens skrivelse Nr 389. Nr 389. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av rörelsekapital för folkhusliållningskommissionen för finansiering av import till riket av

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:389 (pdf, 178 kB)