Dokument & lagar (21 träffar)

Utskottsmöte 2000/01:35

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:35 Datum och tid: 12:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll. 2. Internationella brottmålsdomstolen beslut, justering Fortsatt behandling av proposition 2000/01:122 Sveriges

2001-06-11 12:00:00

Utskottsmöte 2000/01:34

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:34 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll. 2. Internationella brottmålsdomstolen Fortsatt behandling av proposition 2000/01:122 Sveriges tillträde till

2001-05-31 14:00:00

Utskottsmöte 2000/01:33

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:33 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll 2. Protokollsjustering Föregående protokoll den 8, 15 och 17 maj 20013. Reformeringen av domstolsväsendet

2001-05-29 10:00:00

Utskottsmöte 2000/01:32

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Regeringen informerar inför RIF-rådet den 28-29 maj Representanter för Justitiedepartementet informerar inför RIF-rådet den 28-29 maj 2001. Underlag för informationen

2001-05-17 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:31

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:31 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 3 maj 20012. Utfrågning om brott i butik Utfrågning med Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Svensk handel

2001-05-15 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:30 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Vårpropositionen Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2000/01:100 samt motionerna 2000/01:Fi17-20. CN Utdrag ur propositionen

2001-05-08 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:29

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 19, 24 och 26 april 20012. Yttrande till annat utskott Fortsatt behandling av fråga om yttrande till socialutskottet

2001-05-03 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:28

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen beslut, justering Fortsatt behandling av proposition 2000/01:91 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen. SJ Förslag

2001-04-26 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:27

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:27 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 5 april 20012. Processrättsliga frågor beslut, justering Fortsatt behandling av motionerna 2000/01:Ju304 yrkande

2001-04-24 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:26

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Från anstalt till frihet beslut, justering Fortsatt behandling av skrivelse 2000/01:76 Från anstalt till frihet samt motionerna 2000/01:Ju8-10. EWL Förslag till

2001-04-19 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:25

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 22 och 29 mars 2001 2. Brottsförebyggande arbete beslut justering Fortsatt behandling av skrivelse 2000/01:62 Brott

2001-04-05 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:24

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:24 Datum och tid: 09:00 Plats: förstakammarsalen Föredragningslista 1. 1. Offentlig utfrågning Offentlig utfrågning om påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten.

2001-03-29 09:00:00

Utskottsmöte 2000/01:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 8 och 13 mars 2001 2. Säkerhetskontroll i domstol beslut justering Fortsatt behandling av proposition 2000/01:32

2001-03-22 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:22 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 6 mars 2001 2. Handläggningen av ungdomsmål m.m. beslut justering Fortsatt behandling av proposition 2000/01:56

2001-03-13 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:21

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Regeringen inför RIF-rådet Regeringen informerar inför RIF-rådet den 15-16 mars 2001. Handlingar bifogas. 2. Särskild utlänningskontroll beslut,

2001-03-08 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:20 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Val av ordförande 2. Protokollsjustering Föregående protokoll den 15 och 20 februari 2001 3. Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m. beslut, justering

2001-03-06 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:19 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m. Behandling av proposition 2000/01:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m. EWL Propositionen

2001-02-20 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 6 februari 20012. Polisfrågor beslut, justering Fortsatt behandling av motionerna 2000/01:Ju202, Ju204, Ju209,

2001-02-15 09:30:00

Utskottsmöte 2000/01:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:17 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet Justitieminister Thomas Bodström m.fl. informerar om det svenska ordförandeskapets prioriteringar inom utskottets beredningsområde.

2001-02-06 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2000/01:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:16 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Föregående protokoll den 14/12 2000 2. Polisfrågor Behandling av motionerna 2000/01:Ju202, Ju204, Ju209, Ju215 yrkande 1, Ju216, Ju220,

2001-01-30 10:30:00

Paginering